Rezervišite svoje mjesto za studiranje na IPF-u!

Dobro došli na
Islamski pedagoški fakultet!

Vodič
za studente IPF-a

Dobro došli na

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću osnovan je odlukom Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 23.12.1995. godine.

Članica je Univerzita u Bihaću od 1997. godine.

Dobro došli na

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću osnovan je odlukom Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 23.12.1995. godine.

Članica je Univerzita u Bihaću od 1997. godine.

Studij I i II ciklusa

Studentski dom

Biblioteka

Posebni programi

Šta nudimo

Pored studija I i II ciklusa na dva odsjeka, Islamski pedagoški fakultet nudi usluge studentskog doma kapaciteta 100 kreveta sa restoranom.

Studentima je na raspolaganju i biblioteka sa više od 7000 bibliotečkih jedinica u sklopu koje je i čitaonica.

Za studente, kao i za druge, se periodično organizuju i kursevi stranih jezika.

Studijski programi

Studijski programi

Vijesti

Vijesti, događaji i obavještenja

Vijesti

Vijesti, događaji i obavještenja

Predstojeći događaji

Promocija diplomanata

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću organizuje SVEČANU PROMOCIJU DIPLOMANATA koja će se održati povodom Dana fakulteta

23. decembar 2018. @ 10:30

Treća naučna konferencija

Treća naučna konferencija sa međunarodnim učešćem pod nazivom: "Izazovi i perspektive pomagačkih profesija"

12. maj 2018. @ 09:00

Promocija diplomanata

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću organizuje SVEČANU PROMOCIJU DIPLOMANATA koja će se održati povodom Dana fakulteta

23. decembar 2017. @ 12:30

Predstojeći događaji

Promocija diplomanata

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću organizuje SVEČANU PROMOCIJU DIPLOMANATA koja će se održati povodom Dana fakulteta

23. decembar 2018. @ 10:30

Treća naučna konferencija

Treća naučna konferencija sa međunarodnim učešćem pod nazivom: "Izazovi i perspektive pomagačkih profesija"

12. maj 2018. @ 09:00

Promocija diplomanata

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću organizuje SVEČANU PROMOCIJU DIPLOMANATA koja će se održati povodom Dana fakulteta

23. decembar 2017. @ 12:30

Nastavno osoblje

Nastavno osoblje

Naša izdanja

Marljivo radimo na pripremi svakog studenta za životne izazove (VIDEO)

Marljivo radimo na pripremi svakog studenta za životne izazove (VIDEO)