Raspored predavanja - mart 2011. Ispis E-mail
Obavijesti - I ciklus - Raspored predavanja
Autor Administrator   
Utorak, 01 Mart 2011 12:17

 

MART

08,00 - 09,30

10,00 - 11,30

12,30 -14,00

UTO 01.

III

II

 

 

 

IV

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

 

VI

 

 

 

SRI 02.

III

II

Opća psihologija vježbe

Hadis I

Akaid

IV

Engleski jezik

Fikh I

Hadis II

VI

Savremena f. pitanja

Edukacijska psihol. vježbe

 

ČET 03.

III

II

Da'va I

Hadis I

 

IV

Hadis II

Fikh I

 

VI

Sociologija od 09-10,30

ARAPSKI KROZ PRAKSU 10,30-12,00

Fikh II

PET 04.

III

II

 

Da'va I

Teorija nastave od 16,00

IV

 

Humana ekologija 13-16

Metodika isl. vj. 17,30

VI

 

Fikh II

Metodika isl. vj. 19,00

SUB

05.

III

II

Uvod u IKC 08-10,45

Akaid od 11,00

 

IV

Engleski jezik

IKC na Balkanu 11,00-13,15

 

VI

Savremena f. pitanja

ARAPSKI KROZ PRAKSU

 

PON 07.

III

II

Uvod u IKC vježbe

Akaid

 

IV

Engleski jezik

IKC na Balkanu vježbe

 

VI

Savremena f. pitanja

ARAPSKI KROZ PRAKSU

Fikh II

UTO 08.

III

II

Opća psihologija

Da'va I

 

IV

Humana ekologija

Hadis II

Metodika I vježbe od 16,30

VI

 

Edukacijska psih. 10-12,15

Teorija nastave vježbe od 18,00

SRI 09.

III

II

Opća psihologija vježbe

Hadis I

 

IV

Engleski jezik

Fikh I

 

VI

Fikh II

Edukacijska psih. vježbe

Metodika II vj. 16,30

ČET 10.

III

II

Akaid

Da'va I

 

IV

Fikh I

Hadis II

 

VI

Sociologija od 09-10,30

Savremena fikhska pitanja 10,30-12,00

ARAPSKI KROZ PRAKSU

14.

III PON

II

Uvod u IKC 08-10,45

Akaid od 11,00

 

IV

Engleski jezik

IKC na Balkanu 11,00-13,15

VI

Savremena f. pitanja

ARAPSKI KROZ PRAKSU

Fikh II

UTO 15.

III

II

Opća psihologija

Da'va I

 

IV

Humana ekologija

 

Metodika I vježbe od 16,30

VI

 

Edukacijska psihol. 10,00-12,15

Teorija nastave vježbe od 18,00

SRI 16.

III

II

Opća psihologija vježbe

Hadis I

 

IV

Engleski jezik

Fikh I

 

VI

Savremena fikhska pitanja

Edukacijska psihol. vježbe

 

ČET 17.

III

II

Da'va I

Hadis I

 

IV

Hadis II

Fikh I

 

VI

Sociologija od 09-10,30

ARAPSKI KROZ PRAKSU 10,30-12,00

 

PET 18.

III

II

 

Da'va I

Teorija nastave od 16,00

IV

 

Hadis II

Metodika isl. vj. 17,30

VI

 

Fikh II

Metodika isl. vj. 19,00

PON 21.

III

II

Uvod u IKC vježbe

Akaid

 

IV

Engleski jezik

IKC na Balkanu vježbe

 

VI

Savremena f. pitanja

ARAPSKI KROZ PRAKSU

Fikh II

UTO 22.

III

II

Opća psihologija

Da'va I

 

IV

Humana ekologija

Metodika I vježbe od 16,30

 

VI

 

Edukacijska psih. 10,00-12,15

Teorija nastave vježbe od 18,00

SRI 23.

III

II

Opća psihologija vježbe

Hadis I

 

IV

Engleski jezik

Fikh I

Hadis II

VI

Fikh II

Edukacijska psih. vježbe

Metodika II vj. 16,30

ČET 24.

III

II

Akaid

Da'va I

 

IV

Fikh I

Hadis II

 

VI

Sociologija od 09-10,30

Savremena fikhska pitanja 10,30-12,00

ARAPSKI KROZ PRAKSU

PON

28.

III

II

Uvod u IKC 08-10,45

Akaid od 11,00

 

IV

Engleski jezik

IKC na Balkanu 11,00-13,15

VI

Savremena f. pitanja

ARAPSKI KROZ PRAKSU

Fikh II

UTO 29.

III

II

Opća psihologija

Da'va I

 

IV

Humana ekologija

 

Metodika I vježbe od 16,30

VI

 

Edukacijska psihol. 10,00-12,15

Teorija nastave vježbe od 18,00

SRI 30.

III

II

Opća psihologija vježbe

Hadis I

 

IV

Engleski jezik

Fikh I

 

VI

Savremena fikhska pitanja

Edukacijska psihol. vježbe

 

ČET 31.

III

II

Da'va I

Hadis I

 

IV

Hadis II

Fikh I

 

VI

Sociologija od 09-10,30

ARAPSKI KROZ PRAKSU 10,30-12,00

 

PET 01.

IV

II

 

Akaid

Teorija nastave od 16,00

IV

 

Hadis II

Metodika isl. vj. 17,30

VI

 

Fikh II

Metodika isl. vj. 19,00

 

 

 

 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu