Raspored predavanja - april 2011. Ispis E-mail
Obavijesti - I ciklus - Raspored predavanja
Autor Administrator   
Petak, 01 April 2011 12:28

 

 

APRIL

08,00 - 09,30

10,00 - 11,30

11,30 -13,00

PON 04.

IV

II

Uvod u IKC vježbe

Akaid

Opća psihologija vježbe

IV

 

IKC na Balkanu vježbe

Engleski jezik od 14,00

VI

Savremena f. pitanja

Fikh II

ARAPSKI KROZ PRAKSU

UTO 05.

IV

II

Opća psihologija

Da'va I

 

IV

Humana ekologija

 

Metodika I vježbe od 16,30

VI

Edukacijska psih. vježbe

Edukacijska psih. 10-12,15

Teorija nastave vježbe od 18,00

SRI 06.

IV

II

Opća psihologija vježbe

Hadis I

 

IV

Hadis II

Fikh I

 

VI

Fikh II

Edukacijska psih. vježbe

Metodika II vježbe 16,30

ČET 07.

III

II

Akaid

Da'va I

Hadis I

IV

Fikh I

Hadis II

 

VI

Sociologija od 09-10,30

Savremena fikhska pitanja 10,30-12,00

ARAPSKI KROZ PRAKSU

PON 11.

IV

II

Uvod u IKC 08-10,45

Akaid od 11,00

 

IV

 

IKC na Balkanu 11,00-13,15

Engleski jezik od 14,00

VI

Savremena f. pitanja

ARAPSKI KROZ PRAKSU

Fikh II

UTO 12.

IV

II

Opća psihologija

Da'va I

Teorija nastave vježbe od 18,00

IV

Humana ekologija

 

Metodika I vježbe od 16,30

VI

 

Edukacijska psihol. 10,00-12,15

 

SRI 13.

IV

II

Opća psihologija vježbe

Akaid

 

IV

 

Fikh I

 

VI

Savremena fikhska pitanja

Edukacijska psihol. vježbe

Metodika II vježbe 16,30

ČET 14.

III

II

Da'va I

Hadis I

Opća psihologija vježbe

IV

Hadis II

Fikh I

 

VI

Sociologija od 09-10,30

Sociologija

ARAPSKI KROZ PRAKSU od 12.00

PET 15.

III

II

Hadis I

Da'va I

Teorija nastave od 16,00

IV

 

Hadis II

Metodika isl. vjeronauke I 17,30

VI

Edukacijska psih. vježbe

Fikh II

Metodika isl. vjeronauke II 19,00

PON

18.

III

II

Uvod u IKC vježbe

Akaid

Opća psihologija vježbe

IV

 

IKC na Balkanu vježbe

Engleski jezik od 14,00

 

VI

Savremena f. pitanja

ARAPSKI KROZ PRAKSU

Fikh II

UTO 19.

III

II

Opća psihologija

Da'va I

Hadis I Teorija nastave vježbe od 16,30

IV

Humana ekologija

 

Metodika I vježbe od 18,00

VI

Edukacijska psih. vježbe

Edukacijska psih. 10,00-12,15

ARAPSKI KROZ PRAKSU

SRI 20.

III

II

Opća psihologija vježbe

Hadis I

 

IV

Hadis II

Fikh I

 

VI

Fikh II

Edukacijska psih. vježbe

Metodika II vježbe 16,30

ČET 21.

III

II

Akaid

Da'va I

 

IV

Fikh I

Hadis II

 

VI

Sociologija od 09-10,30

Sociologija

Savremena fikhska pitanja od 12.00

PON 25.

IV

II

Uvod u IKC 08-10,45

Akaid od 11,00

Opća psihologija vježbe 13,30

IV

 

IKC na Balkanu 11,00-13,15

 

VI

Savremena f. pitanja

ARAPSKI KROZ PRAKSU

Fikh II

UTO 26.

IV

II

Opća psihologija

Da'va I

Teorija nastave vježbe od 18,00

IV

Humana ekologija

 

Metodika I vježbe od 16,30

VI

Edukacijska psihol. vježbe

Edukacijska psihol. 10,00-12,15

 

SRI 27.

IV

II

Opća psihologija vježbe

Akaid

 

IV

 

Fikh I

Engleski jezik od 14,00

VI

Savremena fikhska pitanja

Edukacijska psihol. vježbe

Metodika II vježbe 16,30

ČET 28.

III

II

Da'va I

Hadis I

 

IV

Hadis II

Fikh I

 

VI

Sociologija od 09-10,30

Sociologija

ARAPSKI KROZ PRAKSU  od 12.00

PET 29.

III

II

Hadis I

Akaid

Teorija nastave od 16,00

IV

 

Hadis II

Metodika isl. vjeronauke 17,30

VI

 

Fikh II

Metodika isl. vjeronauke 19,00

UTO 03.

V

II

Opća psihologija

Hadis I

Teorija nastave vježbe od 16,30

IV

Humana ekologija

Fikh I

Metodika I vježbe od 18,00

VI

Fikh II

Edukacijska psih. 10,00-12,15

 

SRI 04.

V

II

Hadis I

Da'va I

 

IV

Engleski jezik

Hadis II

 

VI

Fikh II

ARAPSKI KROZ PRAKSU

Metodika II vježbe 16,30

ČET 05.

III

II

Akaid

 

 

IV

Fikh I

Hadis II

 

VI

Sociologija od 09-10,30

Sociologija

Savremena fikhska pitanja od 12.00

PET 06.

V

II

Da'va I

Akaid

 

IV

 

 

 

VI

Savremena fikhska pitanja 10,30-12,00

ARAPSKI KROZ PRAKSU

 

 

 

 

 

 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu