Raspored predavanja - maj. 2011. Ispis E-mail
Obavijesti - I ciklus - Raspored predavanja
Autor Administrator   
Srijeda, 04 Maj 2011 10:48

 

MAJ

08,00 - 09,30

10,00 - 11,30

11,30 -13,00

PON 09.05.

II

Uvod u IKC 08-10,45

Akaid od 11,00

 

IV

Engleski jezik

IKC na Balkanu 11,00-13,15

 

VI

Savremena f. pitanja

Fikh II

 

UTO 10.05.

II

Opća psihologija

Da'va I

 

IV

Humana ekologija

 

Metodika I vježbe od 16,30

VI

ARAPSKI KROZ PRAKSU

Edukacijska psih. 10-12,15

Teorija nastave vježbe od 18,00

SRI 11.05.

II

 

Hadis I

 

IV

Engleski jezik

Fikh I

 

VI

Fikh II

ARAPSKI KROZ PRAKSU

Metodika II vježbe 16,30

ČET 12.05.

II

Akaid

Da'va I

 

IV

Fikh I

Hadis II

 

VI

Sociologija od 09-10,30

Sociologija od 10,45-12.15

 

PET

13.05.

II

Hadis I

Da'va I

Teorija nastave od 16,00

IV

 

Hadis II

Metodika isl. vjeron. I 17,30

VI

Savremena f. pitanja

Fikh II

Metodika isl. vjeron. II 19,00

PON 16.05.

II

Uvod u IKC vježbe

Hadis I

 

IV

Hadis II

IKC na Balkanu vježbe

Hadis II

VI

ARAPSKI KROZ PRAKSU

Fikh II

 

UTO 17.05.

II

Opća psihologija

Da'va I

Teorija nastave vježbe od 18,00

IV

Humana ekologija

Fikh I

Metodika I vježbe od 16,30

VI

ARAPSKI KROZ PRAKSU

Edukacijska psihol. 10,00-12,15

Savremena f. pitanja od 13,30

SRI 18.05.

II

Akaid

 

 

IV

Engleski jezik

Fikh I

 

VI

Fikh II

Savremena fikhska pitanja

Metodika II vježbe 16,30

ČET 19.05.

II

Da'va I

Akaid

 

IV

 

 

 

VI

Sociologija od 09-10,30

Sociologija od 10,45-12.15

 

PON 23.05.

II

Uvod u IKC 08-10,45

Akaid od 11,00

 

IV

Engleski jezik

IKC na Balkanu 11,00-13,15

 

VI

Savremena f. pitanja

Fikh II

ARAPSKI KROZ PRAKSU

UTO 24.05.

II

Opća psihologija

 

Teorija nastave vježbe od 16,30

IV

Humana ekologija

 

Metodika I vježbe od 18,00

VI

ARAPSKI KROZ PRAKSU

Edukacijska psih. 10,00-12,15

 

SRI 25.05.

II

Da'va I

Hadis I

 

IV

Engleski jezik

Fikh I

Hadis II

VI

Fikh II

 

Metodika II vježbe 16,30

ČET 26.05.

II

Akaid

Da'va I

 

IV

Fikh I

Hadis II

 

VI

Sociologija od 09-10,30

Sociologija od 10,45-12.15

 

PET

27.05.

II

Hadis I

Akaid

Teorija nastave od 16,00

IV

 

Hadis II

Metodika isl. vjeronauke 17,30

VI

Savremena fikhska pitanja

 

Metodika isl. vjeronauke 19,00

PON 30.05.

II

Uvod u IKC vježbe

Hadis I

 

IV

Engleski jezik

IKC na Balkanu vježbe

 

VI

ARAPSKI KROZ PRAKSU

Fikh II

 

UTO 31.05.

II

Opća psihologija

Akaid

Teorija nastave vježbe od 18,00

IV

Humana ekologija

 

Metodika I vježbe od 16,30

VI

Fikh II

Edukacijska psihol. 10,00-12,15

 

SRI 01.06.

II

Opća psihologija vježbe

Akaid

 

IV

Engleski jezik

Hadis II

 

VI

Savremena fikhska pitanja

 

Metodika II vježbe 16,30

ČET 02.06.

II

Da'va I

Hadis I

 

IV

Hadis II

Fikh I

 

VI

Sociologija od 09-10,30

Sociologija od 10,45-12.15

 

PET

03.06.

II

Da'va I

Akaid

 

IV

Hadis II

Fikh I

 

VI

Savremena fikhska pitanja

ARAPSKI KROZ PRAKSU 

 

 

 

 

 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu