Ispis E-mail

PRAKSA STUDENATA

Studenti Odsjeka za vjeronauku obavljaju pedagošku i metodičku praksu.

 

Pedagoška praksa

Studenti izvode pedagošku praksu prema programu predmeta Školska pedagogija tokom druge godine studija. Studenti hospituju u osnovnoj školi pet dana, prisustvuju na nastavi  i analiziraju  20 nastavnih sati. Tokom svog boravka na praksi posmatraju odgojni i nastavni proces i vode dnevnik pedagoške prakse.

Pedagoška  praksa studenata je poseban oblik nastave kroz koji studenti upoznaju brojne aspekte nastavničkog poziva, produbljuju i proširuju svoja saznanja, stiču pedagoško-psihološka i didaktičko-metodička iskustva i osposobljavaju se za samostalno organizovanje i izvođenje odgojno-obrazovnog procesa u osnovnoj školi.

Kroz pedagošku praksu studenti se upoznaju sa odgojno-obrazovnim radom u osnovnoj i srednjoj školi, prikupljaju informacije, hospituju na nastavi, prate i djelomično učestvuju u pojedinim nastavnim i vannastavnim aktivnostima. Tokom boravka na pedagoškoj  praksi studenti su dužni da:

  • Upoznaju godišnji program rada škole, programe slobodnih aktivnosti, godišnje i mjesečne planove nastavnog gradiva, razredne knjige, raspored sati, evidenciju o napredovanju učenika i sl.;
  • Upoznaju i proučavaju udžbenike, stručnu i metodičku literaturu u školi te materijalno-tehničku opremljenost škole;
  • Upoznaju se s radom školskog pedagoga i drugih stručnih saradnika u školi;
  • Sva zapažanja evidentiraju u Dnevnik pedagoške prakse.

Pedagoškom praksom rukovodi nastavnik pedagogije u saradnji sa koordinatorom pedagoške prakse i   mentorom.

Nastavnik i koordinator  predlažu  konkretan program pedagoške prakse.

 

Metodička praksa

Metodičku praksu studenti izvode tokom treće godine studija. Ona se sastoji iz posmatranja i analiziranja oglednih nastavnih časova mentora i časova koje drže studenti, te održavanja nastavnih časova. Student je dužan da prisustvuje održavanju i stručnom analiziranju najmanje 10 časova mentora i deset nastavnih časova koje drže studenti iz predmeta Islamska vjeronauka.

Student treba da po završetku  održi  samostalno jedan nastavni čas kojem treba da prisustvuje mentor, koordinator i nastavnik. Obavezan je da vodi dnevnik  metodičke prakse i napiše 5  nastavnih priprema za predmet islamska vjeronauka.

Metodičkom praksom rukovodi nastavnik Metodike islamske vjeronauke u suradnji sa koordinatorom metodičke prakse i  mentorom.

Nastavnik i koordinator  predlažu  konkretan program metodičke prakse.

 

 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu