Nastavni plan i program 2011/2012 Ispis E-mail

  

NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2011/2012
SEMESTRALNA PREDMETNO-PLANSKA STRUKTURA STUDIJA

 

Šifra

SEMESTAR I

P

V

LV

S

K

Pr

 

Uvod u učenje Kur’ana

3

2

-

-

-

-

5

 

Osnovi tefsira

3

1

-

-

-

-

4

 

Sira

3

1

-

-

-

-

4

 

Fonetika i uvod u morfologiju arapskog jezika

3

2

-

-

-

-

5

 

Bosanski jezik I

2

2

-

-

-

-

4

 

Opća pedagogija

3

2

 

-

-

-

5

 

Tehnika pisanja naučnog rada

2

1

-

-

-

-

3

UKUPNO

19

11

-

-

-

-

30

 

ECTS KREDITI:

Šifra

SEMESTAR I

P

V

LV

S

K

Pr

Priprema

P

U

 

Uvod u učenje Kur’ana

1

1

-

-

-

-

-

2

4

 

Osnovi tefsira

1

0,5

-

0,5

-

-

1

1

4

 

Sira

1

1

-

-

-

-

1

1

4

 

Fonetika i uvod u morfologiju arapskog jezika

1

1

-

0,5

-

-

1

1

4,5

 

Bosanski jezik I

1

1

-

-

-

-

1

1

4

 

Opća pedagogija

1,5

1

-

0,5

0,5

-

1

0,5

5

 

Tehnika pisanja naučnog rada

1

0,5

-

0,5

-

-

1

0,5

3,5

UKUPNO

7,5

6

-

2

0,5

-

6

7

29

P – predavanja, V – vježbe, LV – lektorske vježbe, S – seminarski rad, projekti..., K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema: P – pismeni ispit, U – usmeni ispit, - ukupno

 

Šifra

SEMESTAR II

P

V

LV

S

K

Pr

 

Osnovi hadisa

3

1

-

-

-

-

4

 

Uvod u nauku akaida

3

1

-

-

-

-

4

 

Uvod u da’vu

3

1

-

-

-

-

4

 

Uvod u islamsku kulturu i civilizaciju

3

1

-

-

-

-

4

 

Teorija nastave

3

2

-

-

-

-

5

 

Opća psihologija

2

2

 

-

-

-

4

 

Osnove morfosintakse arapskog jezika

3

2

-

-

-

-

5

UKUPNO

20

10

-

-

-

-

30

 ECTS KREDITI:

Šifra

SEMESTAR II

P

V

LV

S

K

Pr

Priprema

P

U

 

Osnovi hadisa

1

1

-

-

-

-

1

1

4

 

Uvod u nauku akaida

1

0,5

-

0,5

-

-

1

1

4

 

Uvod u da’vu

1

1

-

-

-

-

1

1

4

 

Uvod u islamsku kulturu i civilizaciju

1

1

-

-

-

-

1

1

4

 

Teorija nastave

1

1

-

1

-

-

1

1

5

 

Opća psihologija

1,5

1

-

0,5

-

-

1

0,5

4,5

 

Osnove morfosintakse arapskog jezika

1

1

-

1

-

-

1

0,5

4,5

UKUPNO

7,5

6,5

-

3

-

-

7

6

30

 P – predavanja, V – vježbe, LV – lektorske vježbe, S – seminarski rad, projekti..., K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema: P – pismeni ispit, U – usmeni ispit, - ukupno

Šifra

SEMESTAR III

P

V

LV

S

K

Pr

 

Tefsirske teme

3

1

-

-

-

-

4

 

Učenje Kur’ana

3

2

-

-

-

-

5

 

Da’vetske metode

3

1

-

-

-

-

4

 

Školska pedagogija

3

2

-

-

-

-

5

 

Retorika

2

2

-

-

-

-

4

 

Uvod u sintaksu arapskog jezika

3

2

-

-

-

-

5

 

Izborni predmet

2

2

-

-

-

-

4

UKUPNO

20

11

-

-

-

-

31

 

Šifra

IZBORNI PREDMETI

P

V

S

K

ECTS

 

Učenje judaizma i kršćanstva

2

2

-

-

4

4

 

Hifz Kur'ana

2

2

-

-

4

4

 

Socijalna pedagogija

2

2

-

-

4

4

 

ECTS KREDITI:

Šifra

SEMESTAR III

P

V

LV

S

K

Pr

Priprema

P

U

 

Tefsirske teme

1,5

0,5

-

0,5

-

-

1

1

4,5

 

Učenje Kur’ana

1

1

-

-

-

-

-

2

4

 

Da’vetske metode

1,5

0,5

-

-

-

-

1

1

4

 

Školska pedagogija

1,5

1

-

0,5

-

-

1

1

5

 

Retorika

1

1

-

-

-

-

1

1

4

 

Uvod u sintaksu arapskog jezika

1,5

1

-

-

-

-

1

1

4,5

 

Izborni predmet

1,5

0,5

-

-

-

-

1

1

4

UKUPNO

9,5

5,5

-

1

-

-

6

8

30

P – predavanja, V – vježbe, LV – lektorske vježbe, S – seminarski rad, projekti..., K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema: P – pismeni ispit, U – usmeni ispit, - ukupno
 

 

Šifra

SEMESTAR IV

P

V

LV

S

K

Pr

 

Hadiski tekstovi

3

1

-

-

-

-

4

 

Ibadat

3

1

-

-

-

-

4

 

Islamska kultura i civilizacija na Balkanu

3

1

-

-

-

-

4

 

Humana ekologija

2

2

-

-

-

-

4

 

Metodika islamske vjeronauke I

3

3

-

-

-

-

6

 

Razvojna psihologija

2

2

-

-

-

-

4

 

Izborni predmet

2

2

-

-

-

-

4

UKUPNO

18

12

-

-

-

-

30

 

Šifra

IZBORNI PREDMETI

P

V

S

K

ECTS

 

Engleski jezik I

2

2

-

-

4

4,5

 

Njemački jezik I

2

2

-

-

4

4,5

 

Tokovi akaidskog mišljenja

2

2

-

-

4

4,5

 

Nastavna komunikacija

2

2

-

-

4

4,5

 

ECTS KREDITI:

Šifra

SEMESTAR IV

P

V

LV

S

K

Pr

Priprema

P

U

 

Hadiski tekstovi

1,5

0,5

-

-

-

-

1

1

4

 

Ibadat

1,5

0,5

-

-

-

-

1

1

4

 

Islamska kultura i civilizacija na Balkanu

1,5

0,5

-

-

-

-

1

1

4

 

Humana ekologija

1

1

-

-

-

-

1

1

4

 

Metodika islamske vjeronauke I

1,5

1,5

-

0,5

-

-

1

1

5,5

 

Razvojna psihologija

1

1

-

-

-

-

1

1

4

 

Izborni predmet

1,5

1

-

-

-

-

1

1

4,5

UKUPNO

9,5

6

-

0,5

-

-

7

7

30

P – predavanja, V – vježbe, LV – lektorske vježbe, S – seminarski rad, projekti..., K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema: P – pismeni ispit, U – usmeni ispit, - ukupno
 

 

Šifra

SEMESTAR V

P

V

LV

S

K

Pr

 

Bosanski jezik II

2

2

-

-

-

-

4

 

Savremene ideologije

3

1

-

-

-

-

4

 

Uvod u islamsku filozofiju

3

1

-

-

-

-

4

 

Hadiske teme

3

1

-

-

-

-

4

 

Religijska pedagogija

2

2

-

-

-

-

4

 

Informatika

2

2

-

-

-

-

4

 

Izborni predmet

2

2

-

-

-

-

5

UKUPNO

18

11

-

-

-

-

29

 

Šifra

IZBORNI PREDMETI

P

V

S

K

ECTS

 

Engleski jezik II

2

2

-

-

4

4,5

 

Njemački jezik II

2

2

-

-

4

4,5

 

Tefsirski tekstovi

2

2

-

-

4

4,5

 

Osnovi islamske umjetnosti i estetike

2

2

-

-

4

4,5

 

ECTS KREDITI:

Šifra

SEMESTAR V

P

V

LV

S

K

Pr

Priprema

P

U

 

Bosanski jezik II

1

1

-

0,5

-

-

1

1

4,5

 

Savremene ideologije

1,5

0,5

-

-

-

-

1

1

4

 

Uvod u islamsku filozofiju

1,5

0,5

-

-

-

-

1

1

4

 

Hadiske teme

1,5

0,5

-

-

-

-

1

1

4

 

Religijska pedagogija

1

1

-

-

-

-

1

1

4

 

Informatika

1

1

-

-

-

-

1

1

4

 

Izborni predmet

1,5

1

-

-

-

-

1

1

4,5

UKUPNO

9

5,5

-

0,5

-

-

7

7

29

P – predavanja, V – vježbe, LV – lektorske vježbe, S – seminarski rad, projekti..., K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema: P – pismeni ispit, U – usmeni ispit, - ukupno
 

 

Šifra

SEMESTAR VI

P

V

LV

S

K

Pr

 

Šerijatsko porodično pravo

3

1

-

-

-

-

4

 

Arapski jezik kroz praksu

3

1

-

-

-

-

4

 

Metodika islamske vjeronauke II

3

3

-

-

-

-

6

 

Pedagoška psihologija

2

2

-

-

-

-

4

 

Savremena fikhska pitanja

3

1

-

-

-

-

4

 

Izborni predmet

2

2

-

-

-

-

4

 

Diplomski rad

-

-

-

-

-

-

-

UKUPNO

16

9

-

-

-

-

25

 

Šifra

IZBORNI PREDMETI

P

V

S

K

ECTS

 

Dokimologija

2

2

-

-

4

3,5

 

Osnove arapske književnosti

2

2

-

-

4

3,5

 

Metodika književnosti za djecu

2

2

-

-

4

3,5

 

ECTS KREDITI:

Šifra

SEMESTAR VI

P

V

LV

S

K

Pr

Priprema

P

U

 

Šerijatsko porodično pravo

1,5

0,5

-

0,5

-

-

1

1

4,5

 

Arapski jezik kroz praksu

1,5

0,5

-

-

-

-

1

1

4

 

Metodika islamske vjeronauke II

1,5

1,5

-

0,5

-

-

1

1

5,5

 

Pedagoška psihologija

1

1

-

0,5

-

-

1

1

4,5

 

Savremena fikhska pitanja

1,5

0,5

-

1

-

-

1

1

5

 

Izborni predmet

1

0,5

-

-

-

-

1

1

3,5

 

Diplomski rad

-

-

-

-

-

-

4

1

5

UKUPNO

8

4,5

-

2,5

-

-

10

7

32

P – predavanja, V – vježbe, LV – lektorske vježbe, S – seminarski rad, projekti..., K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema: P – pismeni ispit, U – usmeni ispit, - ukupno

 

 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu