Nastavni plan i program 2012-2013 SPDS Ispis E-mail
Autor Administrator   
Utorak, 12 Mart 2013 10:30

 

ODSJEK SOCIJALNA PEDAGOGIJA I DUHOVNA SKRB

I CIKLUS STUDIJA

SEMESTRALNA PREDMETNO-PLANSKA STRUKTURA STUDIJA

Šifra

SEMESTAR I

P

V

LV

S

K

Pr

S

03001-B-SPDS

Opća pedagogija

 

3

1

-

-

-

-1

5

03002-B-SPDS

Sociologija odgoja i obrazovanja

 

3

1

-

-

-

-1

5

03003-B-SPDS

Opća psihologija

 

3

1

-

-

-

-1

5

03004-B-SPDS

Uvod u nauku Kur'ana

 

3

2

 

-

-

-

5

03005-B-SPDS

Sira - životopis Muhammeda a.s.

 

3

2

-

-

-

-

5

 

Izborni predmet

 

3

2

 

-

-

-

5

UKUPNO

18

9

-

-

-

-3

30

P - predavanja, V - vježbe, LV - lektorske vježbe, S - seminarski rad, projekti...,

K - konsultacije, Pr - praksa, Priprema: P - pismeni ispit, U - usmeni ispit, S - ukupno

 

Šifra

IZBORNI PREDMETI

P

V

S

K

S

ECTS

03006-B-SPDS

Socijalna politika i zaštita

3

2

-

-

5

5

03007-B-SPDS

Ljudska prava i slobode u islamu

3

2

-

-

5

5

03008-B-SPDS

Kulturno-historijsko naslijeđe BiH

3

2

-

-

5

5

ECTS KREDITI

Šifra

SEMESTAR I

P

V

LV

S

K

Pr

Priprema

S

P

U

03001-B-SPDS

Opća pedagogija

1,5

0,5

-

-

-

-1

-1

1

5

03002-B-SPDS

Sociologija odgoja i obrazovanja

1,5

0,5

-

-

-

-1

-1

1

5

03003-B-SPDS

Opća psihologija

1,5

0,5

-

-

-

-1

-1

1

5

03004-B-SPDS

Uvod u nauku Kur'ana

 

2

1

 

-

-

-

-1

1

5

03005-B-SPDS

Sira-život Muhammeda a.s.

 

1,5

0,5

 

-

1

-

-1

1

5

 

Izborni predmet

 

1,5

0,5

-

-

-

-1

-1

1

5

UKUPNO

9

3,5

-

1

-4

6

6

30

P - predavanja, V - vježbe, LV - lektorske vježbe, S - seminarski rad, projekti...,

K - konsultacije, Pr - praksa, Priprema: P - pismeni ispit, U - usmeni ispit, S - ukupno

Šifra

SEMESTAR II

P

V

LV

S

K

Pr

S

03009-B-SPDS

Predškolska pedagogija

3

1

-

-

-

-1

5

030010-B-SPDS

Porodična pedagogija

3

1

-

-

-

-1

5

030011-B-SPDS

Teorije komunikacije i mediji

2

1

-

-

-

-1

4

030012-B-SPDS

Uvod u arapski jezik

3

2

1

-

-

-

6

030013-B-SPDS

Humanizam religijskih sistema

3

2

-

-

-

-

5

 

Izborni predmet

3

2

 

-

-

-

5

UKUPNO

17

9

-1

-

-

-3

30

P - predavanja, V - vježbe, LV - lektorske vježbe, S - seminarski rad, projekti...,

K - konsultacije, Pr - praksa, Priprema: P - pismeni ispit, U - usmeni ispit, S - ukupno

 

Šifra

IZBORNI PREDMETI

P

V

S

K

S

ECTS

030014-B-SPDS

Psihologija ličnosti

3

2

-

-

5

5

030015-B-SPDS

Uvod u islamsku kulturu i civilizaciju

3

2

-

-

5

5

030016-B-SPDS

Pedagoška psihologija

3

2

-

-

5

5

ECTS KREDITI

Šifra

SEMESTAR II

P

V

LV

S

K

Pr

Priprema

S

P

U

03009-B-SPDS

Predškolska pedagogija

1,5

0,5

-

-

-

-1

-1

1

5

030010-B-SPDS

Porodična pedagogija

1,5

0,5

-

-

-

-1

-1

1

5

030011-B-SPDS

Teorije komunikacije i mediji

1

 

-

-

-

-1

-1

1

4

030012-B-SPDS

Uvod u arapski jezik

2

1

1

-

-

-

-1

1

6

030013-B-SPDS

Humanizam religijskih sistema

1,5

0,5

 

-

1

-

-1

1

5

 

Izborni predmet

 

1,5

0,5

-

-

-

-1

-1

1

5

UKUPNO

9

3

-1

1

-4

6

6

30

P - predavanja, V - vježbe, LV - lektorske vježbe, S - seminarski rad, projekti...,

K - konsultacije, Pr - praksa, Priprema: P - pismeni ispit, U - usmeni ispit, S - ukupno

 

 

Šifra

SEMESTAR III

P

V

LV

S

K

Pr

S

030017-B-SPDS

Socijalna pedagogija

3

1

-

-

-

-1

5

030018-B-SPDS

Školska pedagogija

3

1

-

-

-

-1

5

030019-B-SPDS

Razvojna psihologija

2

1

-

-

-

-1

4

030020-B-SPDS

Arapski jezik

3

1

1

-

-

-

5

030021-B-SPDS

Uvod u učenje Kur'ana

3

1

-2

-

-

-

6

 

Izborni predmet

3

2

 

-

-

-

5

UKUPNO

17

7

-3

-

-

-3

30

P - predavanja, V - vježbe, LV - lektorske vježbe, S - seminarski rad, projekti...,

K - konsultacije, Pr - praksa, Priprema: P - pismeni ispit, U - usmeni ispit, S - ukupno

 

Šifra

IZBORNI PREDMETI

P

V

S

K

S

ECTS

030022-B-SPDS

Socijalni rad u ustanovama

i socijalni menadžment

3

2

-

-

5

5

030023-B-SPDS

Zdravstvena njega i zaštita zdravlja

3

2

-

-

5

5

030024-B-SPDS

Porodično pravo

3

2

-

-

5

5

ECTS KREDITI

Šifra

SEMESTAR III

P

V

LV

S

K

Pr

Priprema

S

P

U

030017-B-SPDS

Socijalna pedagogija

1,5

0,5

-

-

-

-1

-1

1

5

030018-B-SPDS

Školska pedagogija

1,5

0,5

-

-

-

-1

-1

1

5

030019-B-SPDS

Razvojna psihologija

1,5

0,5

-

-

-

-1

-1

1

5

030020-B-SPDS

Arapski jezik

1,5

0,5

1

-

-

-

-1

1

5

030021-B-SPDS

Uvod u učenje Kur'ana

1

0,5

0,5

-

1

-

-1

1

5

 

Izborni predmet

1,5

0,5

-

-

-

-1

-1

1

5

UKUPNO

8,5

3

-1,5

1

-4

6

6

30

 

P - predavanja, V - vježbe, LV - lektorske vježbe, S - seminarski rad, projekti...,

K - konsultacije, Pr - praksa, Priprema: P - pismeni ispit, U - usmeni ispit, S - ukupno

 

 

Šifra

SEMESTAR IV

P

V

LV

S

K

Pr

S

030025-B-SPDS

Engleski jezik  I

2

0,5

-0,5

-

-

-1

4

030026-B-SPDS

Osnovi islamskog vjerovanja

3

1

-

-

-

-1

5

030027B-SPDS

Specijalna pedagogija

3

1

-

-

-

-1

5

030028-B- SPDS

Interkulturalni odgoj

3

1

1

-

-

-

5

030029-B-SPDS

Učenje Kur'ana

3

2

-1

-

-

-

6

 

Izborni predmet

3

2

 

-

-

-

5

UKUPNO

17

7,5

-2,5

-

-

-3

30

P - predavanja, V - vježbe, LV - lektorske vježbe, S - seminarski rad, projekti...,

K - konsultacije, Pr - praksa, Priprema: P - pismeni ispit, U - usmeni ispit, S - ukupno

Šifra

IZBORNI PREDMETI

P

V

S

K

S

ECTS

030030-B-SPDS

Didaktika

3

2

-

-

5

5

030031-B-SPDS

Socijalna patologija

3

2

-

-

5

5

030032-B-SPDS

Porodični i bračni konflikti

3

2

-

-

5

5

ECTS KREDITI

Šifra

SEMESTAR IV

P

V

LV

S

K

Pr

Priprema

S

P

U

030025-B-SPDS

Engleski jezik  I

1

0,5

-0,5

-

-

-1

-1

1

5

030026-B-SPDS

Osnovi islamskog vjerovanja

1,5

0,5

-

-

-

-1

-1

1

5

030027B-SPDS

Specijalna pedagogija

1,5

0,5

-

-

-

-1

-1

1

5

030028-B- SPDS

Interkulturalni odgoj

1,5

0,5

1

-

-

-

-1

1

5

030029-B-SPDS

Učenje Kur'ana

1

0,5

0,5

-

1

-

-1

1

5

 

Izborni predmet

1,5

0,5

-

-

-

-1

-1

1

5

UKUPNO

8

3

-2

1

-4

6

6

30

P - predavanja, V - vježbe, LV - lektorske vježbe, S - seminarski rad, projekti...,

K - konsultacije, Pr - praksa, Priprema: P - pismeni ispit, U - usmeni ispit, S - ukupno

 

Šifra

SEMESTAR V

P

V

LV

S

K

Pr

S

030033-B-SPDS

Zdravstvena pedagogija

3

1

 

-

-

-1

5

030034-B-SPDS

Religija i zdravlje

3

1

-

-

-

-1

5

030035-B-SPDS

Sociologija religije

3

1

-

-

-

-1

5

030036-B-SPDS

Osnove bosanskoga jezika

3

1

1

-

-

-

5

030037-B-SPDS

Engleski jezik II

3

1

-1

-

-

-

5

 

Izborni predmet

3

2

 

-

-

-

5

UKUPNO

18

6

-2

-

-

-3

30

P - predavanja, V - vježbe, LV - lektorske vježbe, S - seminarski rad, projekti...,

K - konsultacije, Pr - praksa, Priprema: P - pismeni ispit, U - usmeni ispit, S - ukupno

 

Šifra

IZBORNI PREDMETI

P

V

S

K

S

ECTS

030038-B-SPDS

Socijalna ekologija

3

2

-

-

5

5

030039-B-SPDS

Andragogija

3

2

-

-

5

5

030040-B-SPDS

Religijska etika

3

2

-

-

5

5

ECTS KREDITI

Šifra

SEMESTAR V

P

V

LV

S

K

Pr

Priprema

S

P

U

030033-B-SPDS

Zdravstvena pedagogija

1

1

-

-

-

-1

-1

1

5

030034-B-SPDS

Religija i zdravlje

1,5

0,5

-

-

-

-1

-1

1

5

030035-B-SPDS

Sociologija religije

1,5

0,5

-

-

-

-1

-1

1

5

030036-B-SPDS

Osnove bosanskoga jezika

1,5

0,5

1

-

-

-

-1

1

5

030037-B-SPDS

Engleski jezik II

1

0,5

0,5

-

1

-

-1

1

5

 

Izborni predmet

1,5

0,5

-

-

-

-1

-1

1

5

UKUPNO

8

3,5

-1,5

1

-4

6

6

30

P - predavanja, V - vježbe, LV - lektorske vježbe, S - seminarski rad, projekti...,

K - konsultacije, Pr - praksa, Priprema: P - pismeni ispit, U - usmeni ispit, S - ukupno

 

Šifra

SEMESTAR VI

P

V

LV

S

K

Pr

S

030041-B-SPDS

Duhovna terapija

3

1

 

-

-

-1

5

030042-B-SPDS

Metodologija istraživanja u socijalnoj pedagogiji

3

1

-

-

-

-1

5

030043-B-SPDS

Retorika

3

1

-

-

-

-1

5

030044-B-SPDS

Penologija

3

1

 

-

-

-1

5

030045-B-SPDS

Metode poslaničkog odgoja

3

2

 

-

-

-

5

 

Izborni predmet

3

1

 

-

-

-1

5

UKUPNO

18

7

-

-

-

-5

30

P - predavanja, V - vježbe, LV - lektorske vježbe, S - seminarski rad, projekti...,

K - konsultacije, Pr - praksa, Priprema: P - pismeni ispit, U - usmeni ispit, S - ukupno

Šifra

IZBORNI PREDMETI

P

V

S

K

S

ECTS

030046-B-SPDS

Uvod u anatomiju i med. fiziologiju čovjeka

3

2

-

-

5

5

030047-B-SPDS

Socijalna medicina

3

2

-

-

5

5

030048-B-SPDS

Osnove psihoterapijskog i savjetodavnog rada

3

2

-

-

5

5

ECTS KREDITI

Šifra

SEMESTAR VI

P

V

LV

S

K

Pr

Priprema

S

P

U

030041-B-SPDS

Duhovna terapija

1

1

-

-

-

-1

-1

1

5

030042-B-SPDS

Metodologija istraživanja u socijalnoj pedagogiji

1,5

0,5

-

-

-

-1

-1

1

5

030043-B-SPDS

Retorika

1,5

0,5

-

-

-

-1

-1

1

5

030044-B-SPDS

Penologija

1,5

0,5

-

-

-

-1

-1

1

5

030045-B-SPDS

Metode poslaničkog odgoja

1,5

0,5

 

-

1

-

-1

1

5

 

Izborni predmet

1,5

0,5

-

-

-

-1

-1

1

5

UKUPNO

8,5

3,5

-

1

-5

6

6

30

P - predavanja, V - vježbe, LV - lektorske vježbe, S - seminarski rad, projekti...,

K - konsultacije, Pr - praksa, Priprema: P - pismeni ispit, U - usmeni ispit, S - ukupno

 

Šifra

SEMESTAR VII

P

V

LV

S

K

Pr

S

030049-B-SPDS

Sistem zaštite i prevencije u islamu

3

1

 

-

-

-1

5

030050-B-SPDS

Inkluzija

3

1

-

-

-

-1

5

030051-B-SPDS

Metodika duhovnog odgoja

3

1

-

-

-

-1

5

030052-B-SPDS

Životopisi poslanika

3

2

 

-

-

-

5

030053-B-SPDS

Kur'anska antropologija

3

2

 

-

-

-

5

 

Izborni predmet

3

1

 

-

-

-1

5

UKUPNO

18

8

-

-

-

-4

30

P - predavanja, V - vježbe, LV - lektorske vježbe, S - seminarski rad, projekti...,

K - konsultacije, Pr - praksa, Priprema: P - pismeni ispit, U - usmeni ispit, S - ukupno

 

Šifra

IZBORNI PREDMETI

P

V

S

K

S

ECTS

030054-B-SPDS

Rad sa pojedincem u grupi

3

2

-

-

5

5

030055-B-SPDS

Kineziologija

3

2

-

-

5

5

030056-B-SPDS

Socijalni

rad sa starijim osobama

3

2

-

-

5

5

ECTS KREDITI

Šifra

SEMESTAR VII

P

V

LV

S

K

Pr

Priprema

S

P

U

030049-B-SPDS

Sistem zaštite i prevencije u islamu

1

1

-

-

-

-1

-1

1

5

030050-B-SPDS

Inkluzija

1,5

0,5

-

-

-

-1

-1

1

5

030051-B-SPDS

Metodika duhovnog odgoja

1,5

0,5

-

-

-

-1

-1

1

5

030052-B-SPDS

Životopisi poslanika

1,5

1,5

-

-

-

-

-1

1

5

030053-B-SPDS

Kur'anska antropologija

1,5

0,5

 

-

1

-

-1

1

5

 

Izborni predmet

1,5

0,5

-

-

-

-1

-1

1

5

UKUPNO

8,5

4,5

-

1

-4

6

6

30

P - predavanja, V - vježbe, LV - lektorske vježbe, S - seminarski rad, projekti...,

K - konsultacije, Pr - praksa, Priprema: P - pismeni ispit, U - usmeni ispit, S - ukupno

 

Šifra

SEMESTAR VIII

P

V

LV

S

K

Pr

S

030057-B-SPDS

Tretman djece i mladih s poremećajima u ponašanju

3

1

 

-

-

-1

5

030058-B-SPDS

Socijalni sistem u islamu

3

1

-

-

-

-1

5

030059-B-SPDS

Socijalna i duhovna skrb ciljnih grupa

3

1

-

-

-

-1

5

030060-B-SPDS

Pedagoška psihologija

3

1

 

-

-

-1

5

 

Izborni predmet

3

1

 

-

-

-1

5

 

Bachelor teza

 

 

 

-

5

-1

5

UKUPNO

15

5

-

-

-5

-5

30

P - predavanja, V - vježbe, LV - lektorske vježbe, S - seminarski rad, projekti...,

K - konsultacije, Pr - praksa, Priprema: P - pismeni ispit, U - usmeni ispit, S - ukupno

Šifra

IZBORNI PREDMETI

P

V

S

K

S

ECTS

030061-B-SPDS

Informatika i obrazovna tehnologija

3

2

-

-

5

5

030062-B-SPDS

Njemački jezik

3

2

-

-

5

5

030063B-SPDS

Socijalna pedagogija

3

2

-

-

5

5

ECTS KREDITI

Šifra

SEMESTAR VIII

P

V

LV

S

K

Pr

Priprema

S

P

U

030057-B-SPDS

Tretman djece i mladih s poremećajima u ponašanju

1

1

-

-

-

-1

-1

1

5

030058-B-SPDS

Socijalni sistem u islamu

1,5

0,5

-

-

-

-1

-1

1

5

030059-B-SPDS

Socijalna i duhovna skrb ciljnih grupa

1,5

0,5

-

-

-

-1

-1

1

5

030060-B-SPDS

Pedagoška psihologija

1

1

-

-

-

-1

-1

1

5

 

Izborni predmet

1

1

 

-

 

-1

-1

1

5

 

Bachelor teza

 

 

-

-

-3

 

-1

1

5

UKUPNO

6

4

-

3

-5

6

6

30

P - predavanja, V - vježbe, LV - lektorske vježbe, S - seminarski rad, projekti...,

K - konsultacije, Pr - praksa, Priprema: P - pismeni ispit, U - usmeni ispit, S - ukupno


 

 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu