Allahov poslanik, Muhammed s.a.v.s. Ispis E-mail
Tekstovi - Hutbe
Autor Muharem Štulanović   
Petak, 20 Mart 2009 12:00

Allahov poslanik, Muhammed s.a.v.s.

 

Muslimani, vjernici nemaju nikakvu dilemu da je islam pravi izbor i da je islam jedina priznata vjera kod Allaha, dž.š., kao što i Kur'an proklamuje: "Kod Allaha je priznata vjera islam." I da se Kur'anom i islamom treba ponositi: "Kur'an je, zaista, čast i tebi i narodu tvome; odgovarat ćete vi." (Kur'an, Ez-Zuhruf, 44.)

Navodi se u tefsiru da "zikr" (opomena) ovdje znači: "šeref" (čast). Ovo mišljenje pored Ibn- Abbasa, r.a., zastupaju i drugi. Odabrao ga je Ibn-Džerir, te nikad ništa drugo nije htio reći.

Čovječanstvo jednostavno treba vjeru, treba islam. Univerzalne vrijednosti islama su razlozi ne da budemo frustrirani islamom i da bolujemo od kompleksa manje vrijednosti, nego, naprotiv, da budemo ponosni što smo muslimani.

Svake godine neki utjecajni listovi prave rang liste najutjecajnijih osoba u svijetu, međutim to ne utječe na generalnu listu koju je ustrojio, još 1978. godine jedan američki profesor. Magazin „Tajm" je, na svojoj novoj listi, za najutjecajnije osobe u prošloj godini u svijetu proglasio Dalaj-lamu, Vladimira Putina, Breda Pita i Anđelinu Džoli. To rangiranje, međutim, nije izazvalo nikakve promjene i pomjeranja na listi od 100 najutjecajnijih osoba u historiji koju je sačinio i u novoj knjizi objavio američki profesor Majkl H. Hart. Prema tom autoru, Božiji poslanik Muhammed, a.s., stavljen  je na prvo mjesto i čelo te liste.

Kriterij kojim se Hart rukovodio podrazumijeva one čije su ideje, znanja, postupci i rezultati tokom života usmjeravali razvoj civilizacije, utjecali na milione ljudi i, direktno su ili indirektno, ugrađeni u svakodnevnicu. Tu su se našli brojni politički i vjerski lideri, kao i naučnici, pisci, pronalazači, ljekari, moreplovci i umjetnici.

Kada opisuje Muhammeda, a.s., prof. Hart kaže: „Muhammed je jedini čovjek u historiji koji je bio podjednako uspješan i na vjerskom i na sekularnom planu" - ukazujući da je ,,mali trgovac, rođen u šestom vijeku u arabijskom gradu Mekki, spletom okolnosti i vlastitim sposobnostima, uspio da utemelji i religiju i sistem vrijednosti i naciju i carstvo, čiji vjersko-politički koncept i sad slijedi više od 1,3 milijarde ljudi, uz tendenciju povećanja tog broja na raznim dijelovima planete. Za života, Muhammed, a.s., je ujedinio plemena u Arabiji, potom se njegovo učenje proširilo po cijelom Srednjem Istoku, a samo stotinjak godina kasnije stiglo je do Indije i kroz sjevernu Afriku u južnu Italiju i Španiju. Uprkos stagnacijama i padovima u političkom i ekonomskom utjecaju, islam ni danas nije izgubio trend širenja; na istoku je dospio do Indonezije, na jugu do centralne Afrike, na sjeveru do Njemačke i Velike Britanije, a na zapadu do SAD."

I onda prof. Hart stavlja Muhammeda, a.s., na čelo 100 najutjecajnijih ljudi koji su prodefilovali kroz historiju ljudskog roda. Iza njega su ostali svi drugi: I 2. Isak Njutn, (fizičar), 3. Isus Hrist (mesija), 4. Buda (filozof), 5. Konfučije (filozof), 6. Pavle (apostol), 8. Johan Gutenberg (štampar), 9. Kristofer Kolumbo (moreplovac), 10. Albert Ajnštajn (fizičar), 11. Luj Paster (mikrobiolog), 12. Galileo Galilej (astronom), 13. Aristotel (filozof), 15. Mojsije (prorok), 16. Čarls Darvin (prirodnjak), 27. Karl Marks (filozof), 34. Napoleon Bonaparta (car), 39. Adolf Hitler (političar), 40. Platon (filozof), itd.

Koje taj profesor Hart koji Poslanika islama, Muhammeda, a.s., stavlja na prvo mjesto najutjecajnijih, iako ga opisuje kao jednog običnog arapskog ,,malog trgovca, rođenog u šestom vijeku u arabijskom gradu Mekki, ...koji je uspio da utemelji i religiju i sistem vrijednosti i naciju i carstvo, čiji vjersko-politički koncept i sad slijedi više od 1,3 milijarde ljudi, uz tendenciju povećanja tog broja na raznim dijelovima planete.

 Ko je profesor Majkl Hart?

Je li to neki islamski fundamentalist koji sa stajališta islama i ponosa vjerom, Kur'anom i Poslanikom stavlja Poslanika islama na prvo mjesto liste svih utjecajnih ljudi koji su prodefilovali istorijom. Ne, Hart nije musliman i nema ništa sa islamom, ali ima naučni pristup i nepristrasnost. Majkl Hart (74) završio je matematiku na Univerzitetu Kornej, doktorirao astrofiziku na Prinstonu, uz prethodne diplome fizike, astronomije, kompjuteskog programiranja i prava. Bio je naučni saradnik u agenciji NASA, a potom profesor na Univerzitetu San Antonio u Teksasu.

Slažemo se sa profesorom Hartom da je Muhammed, a.s., prvak ljudskog roda. Ali postavljamo pitanje i prof. Hartu i svim drugima koji ne vjeruju u Misiju Allahovog Poslanika i njegovo poslanstvo od Allaha, zašto se ne zamisle nad činjenicom da jedan mali trgovac rođen 571. nakon Isaa, - mi dodajemo i to da je bio nepismeni mekkanski Arap -  u eri kompjutera i eri strahovitih naučnotehničkih i tehnoloških pronalazaka, zasjedne na listu najutjecajnih ljudi kroz historiju.

Što to nije neko drugi?

Od nebrojenih milijardi koje su prodefilovale historijom. Razlog je jednostavan. Mogao je to biti i bilo ko drugi ali pod jednim uslovom a taj je da ga odabere Svemogući kao poslanika... Kad on nekog odabere, onda iako je po Hartu ,,mali mekkanski trgovac" , on postane  ‘broj jedan' u čitavoj historiji ljudskog roda, potvrdi to i jedan nemusliman istraživač, koji nema nikakve simpatije prema islamu.

 U Kur'anu se kaže: "Muhammed je Allahov Poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom; vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo..." (Kur'an, El-Feth, 29.) "On ne govori po hiru svome. To je samo Objava koja mu se obznanjuje." (Kur'an, En-Nedžm, 3-4.) Muhammeda, s.a.v.s., je odgojio Njegov Gospodar i samo On odgaja tako temeljito i tako dobro. Kaže Allah, dž.š., u 4. ajetu Sure El-Kalem, govoreći o odgoju Poslanika, s.a.v.s.: "Ti si, zaista najljepšeg morala - ćudi." (Kur'an, El-Kalem, 4.)

 U biografiji Allahovog Posslanika, a.s., piše: «Najljepše što je Poslanik, s.a.v.s., posjedovao, bila je počast od Allaha, dž.š., da primi Objavu i umijeće da je prenese ljudima. Bio je blag i tolerantan, sklon oprostu kada treba, strpljiv pri nedaćama i posjedovao je svojstva kojima ga je Allah, dž.š., počastio. Nikada se nije nikome svetio zbog sebe lično. Osveta bi dolazila zbog kršenja Allahovih, dž.š., svetinja, te je bila radi Allaha, dž.š.. Rijetko se kada ljutio, a vrlo brzo mirio.

Posjedovao je Resulullah, s.a.v.s., veliku darežljivost i plemenitost prema slabijim i nejakim. Dijelio je svima za koje je znao da su siromašni. Džabir, r.a., kaže: "Nikada nije od njega nešto zatraženo, a da je rekao: "Ne"

Bio je hrabar, neustrašiv i smion, što se nije moglo zanemariti i zbog toga je smatran najhrabrijim čovjekom. Bio je najpravedniji čovjek, volio je opraštati, govorio je iskreno, cijenio je emanet i to su potvrdili i njegovi prijatelji i neprijatelji. Prije poslanstva nosio je nadimak "El-Emin" (Povjerljivi), pa su zbog toga od njega tražili sud o mnogim stvarima i prije islama.

Imam Tirmizija prenosi od Alije, r.a., da je Ebu Džehl rekao: "Mi ne smatramo tebe lašcem, ali mislimo da je lažno tvoje poslanstvo". Na to je Allah, dž.š., objavio 33. ajet Sure El-En'am: "Mi znamo da tebe zaista žalosti to što oni govore. Oni, doista, ne okrivljuju tebe da si ti lažac, nego nevjernici poriču Allahove riječi." (Kur'an, El-En'am, 33.)

Bio je veoma tolerantan, nije se oholio i nije dozvoljavao da mu se ustaje i poklanja kao što se poklanjalo vladarima. Posjećivao je siromahe i družio se sa njima, uslišavao je želje posluge i sjedio je sa svojim drugovima kao jedan od njih. Aiša, r.a., priča: "Popravljao je sebi nanule, šio odjeću i radio kućne poslove kao što i vi radite. Bio je čovjek kao i svaki drugi, čistio bi svoju odjeću, muzao svoju ovcu i sebe opsluživao."

Resulullah, s.a.v.s., je kao nijedno drugo ljudsko biće, poštivao dogovor i zadanu riječ. Čuvao je rodbinske veze. Bio je najmilostiviji, najosjećajniji i najblaži u ophođenju sa svijetom. Bio je druželjubiv, odgojen, jednostavan i veoma pažljiv. Bio je daleko od pokvarenosti, ogovaranja, podlosti i nije uzvraćao zlo zlim.

Nije ni u odjeći ni u ishrani odskakao od svoje posluge. Volio je opslužiti one koji su njega opsluživali da bi ba takav način uzvratio dobro dobrim. Svojoj posluzi nije nikada ni "uf" rekao. Nije ih kritikovao za neurađen posao. Išao je siromašnim na dženazu.

 Da, mi se ponosimo islamom i ponosimo se Allahovim Poslanikom, a pošto islam nije ničije eksluzivno pravo a jeste najveća vrijednost koja se može imati u vremenskom totalitetu, tj, dunjalučki i ahiretski, onda imamo obavezu da ga dostavljamo, da ga nudimo i da ga ne zapostavljamo kod bilo kojeg dijela i sloja društva. Pogotovu ne kod onog intelektualnog koji i najlakše treba shvatiti i razumjeti religijske božanske vrijednosti. Prof. Hart je trebao da to razumije u pravom božanskom svjetlu kad je Allahovog poslanika počastio tom titulom ljudskog prvaka!!! Uzvišeni kaže: "Od robova Allaha se boje učeni" (Kur'an, Fatir, 28.)

 Nije dovoljno samo konvencionalno obrazovanje i poznavanje samo nauke i egzaktnih naučnih činjenica; i nije dovoljno da se pravnici upoznaju samo sa zakonskom legislativom, ekonomisti sa ekonomskim doktrinama, a pedagozi i profesori samo sa pedagoškim znanostima. Treba ih poučavati i vjerskoj misli da bi se oplemenili, produhovili i usavršili i moralno, jer ogoljela savremena nauka u eri vrhunskog razvoja može voditi u strašne kataklizme i uništenje. Šta sve može da učini samo nuklearna energija ako ispadne ispod kontrole? Genetika i druge savremene znanosti? Ali svi trebaju znati da ih dragi Bog promatra i da ne treba da se igraju božanstva...

 Braćo, trudimo se da sve pobrojane osobine Poslanika, s.a.v.s., što je sastavni dio njegova sunneta, pretočimo u naše živote, budimo od onih koji se natječu u dobru i koji se nadaju njegovom šefaatu (zauzimanju) na Sudnjem danu, žudeći za njegovim društvom i društvom ostalih poslanika, šehida i dobrih mu'mina!

Molimo Allaha, dž.š., da nas učvrsti na putu islama, da nam pomogne da sačuvamo svjetlo islama, da pomogne svim ugroženim muslimanima na svakom mjestu, da nas ne iskuša sa nasiljem vlasti i onim što nećemo moći podnijeti, i molimo Ga Uzvišenog da nam bude milostiv na Sudnjem danu uvede nas u džennetske perivoje  u društvu sa: poslanicima, šehidima i dobrim ljudima! Amin!

 

Mesdžid IPF-a u Bihaću, 20.03.2009.g.

 

Hatib: prof. dr. Muharem Štulanović


 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu