Raspored predavanja - oktobar 2013. Ispis E-mail
Obavijesti - I ciklus - Raspored predavanja
Autor Administrator   
Petak, 04 Oktobar 2013 12:24

 

SEDMIČNI RASPORED PREDAVANJA ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2013/2014. GODINE

 

DAN

Godina odsjek

08.00-09.30

10.00-11.30

12.00-14.15

14. 30- 16.00

PON

I-godina

Uvod u učenje Kur'ana

Osnovi fefsira

Bosanski j. I  - vježbe

Opća pedagogija-vježbe od 17h

II-godina

Tefsirske teme

Da'vetske metode

Školska pedagogija vježbe 16- 16.45

III-godina

Engleski j. II

Bosanski II - vjezbe

Savremene ideologije

 

SPDS - I godina

Uvod u nauku Kur'ana

Sociologija odgoja i obrazovanja -vježbe (od 16-17,30 sati)

SPDS II godina

 

Uvod u učenje Kur'ana

Razvojna psihologija (2 časa)

Razvojna psihologija (vj. 1 čas)

UTO

I-god

Sira

Osnovi tefsira

Opća pedagogija

Opća pedagogija

II-god

Retorika-vježbe

Učenje judaizma i kršćanstva

Da'vetske metode

Učenje Kur'ana-vježbe

III-god

Uvod u islamsku filozofiju

Uvod u islamsku filozofiju

Informatika - vježbe

Informatika -predavanja

SPD I godina

Sira - životopis Muhameda a.s

Uvod u nauku Kur'ana

Opća pedagogija

Opća pedagogija

SPDS II godina

 

Arapski jezik

Arapski jezik- vježbe

Socijalna pedagogija -vježbe

SRI

I -god

Fonetika i uvod u morf. ar. j.

Uvod u učenje Kur'ana vj.

Sira

II-god

Tefsirske teme

Učenje judeizma i kršćanstva

Uvod u sintaksu arapskog jezika

III-god

Hadiske teme

IZBORNI

Religijska pedagogija

Religijska pedagogija

SPDS I godina

IZBORNI

IZBORNI

Sira - životopis Muhameda a.s

Vježbe-izborni

SPDS II  godina

Socijalana pedagogija

Uvod u učenje Kur'ana 1 čas

Uvod u učenje Kur'ana, vježbe

Vježbe-izborni

ČET

I  -god

Fonetika i uvod u mor. a.j. V

Učenje Kur'ana 1 čas

II-god

Učenje Kur'ana

Učenje Kur'ana 1 čas

Uvod u sintaksu arapskog j.

Retorika, BJ I, BJ II(od 15 sati)

III-god

Engleski j. II

Savremene ideologije

Hadiske teme

SPDS I godina

Opća pedagogija

Opća Psihologija (3 časa)

Opća  Psihologija - Vj. (1 čas)

SPDS II godina

Socijalna pedagogija (2 časa)

Socijalana pedagogija ( 1 čas)

 

 

PET

I  -god

Tehnika pisanja naučnog rada

Tehnika pisanja nauč rada,V.

Bosanski jezik I

II-god

RETORIKA

Školska pedagogija(od 15-16,30sati)

III-god

Savremene ideologije

Bosanski  II

 

 

SPDS I godina

IZBORNI

IZBORNI  VJ.

Sociologija odgoja i obrazovanja

Sociologija odgoja i obrazovanja

SPDS II godina

 

 

 

Školska pedagogija(od 15 -16,30sati

 

NAPOMENE:

a)     Predmeti :  Uvod u islamsku filozofiju,  Školska pedagogija, Retorika i  Bosanski jezik će se održavati svakih 15 dana.

b)    Vježbe iz predmeta Tehnika pisanja naučnog rada će se također održavati svakih 15 dana.

c)     U ponedjeljak (7. 10.) neće biti nastave,  a u 10h će biti zajednički sastanak rukovodilaca fakulteta i studenata!

U subotu (12. 10.) će biti održana nastava po rasporedu od ponedjeljka 14. 10. zbog slobodnih dana kurbanskog bajrama.

 

 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu