Raspored predavanja - ljetni semestar 2013-2014. Ispis E-mail
Obavijesti - I ciklus - Raspored predavanja
Autor Administrator   
Nedjelja, 02 Mart 2014 09:48

 

PREDAVANJA ZA LJETNI SEMESTAR - MART 2014.

 

 

08:00 - 09:30

10:00 - 11:30

12,30 -14:00

14:30-16:00

PON

 

VJ/I G

Uvod u nauku akaida

 

 

Uvod u IKC

Uvod u IKC

VJ/II G

IKC na Balkanu

IKC na Balkanu

Engl. j. I - predavanja

Engl. j. -Vježbe

VJ/ III G

 

Savremena fikhska pitanja

Arapski jezik kroz praksu

 

SPDS/ I G

 

Teorija komunikacije i mediji

Humanizam religijskih sistema

Teorije komunikacije i mediji-2 sata vježbi 16:15

SPD/II G

Osnovi islamskog vjerovanja

 

Engl. j. I -  predavanja

Engl. j. - Vježbe

UTO

 

VJ/I G

OSNOVE MORF. AR. J.

Opća psihologija- 2 sata predavanja

Uvod u Da'vu

 

VJ/II G

Razvojna psihologija-  predavanja

Razvojna psihologija- vježbe

Metodika islamske vjeronauke I

 

VJ/ III G

 

 

 

 

SPDS/ I G

Psihologija ličnosti

 

UVOD U ARAPSKI JEZIK

Uvod u arapski jezik -vježbe

SPDS/II G

 

Osnovi islamskog vjerovanja

Interkulturalni odgoj

Interkulturalni odgoj

SRI

 

VJ/I G

Uvod u nauku akaida

Opća psihologija -  vježbe

Osnovi hadisa

 

VJ/II G

Metodika islamske vjeronauke  I

Hadiski tekstovi

Ibadat

 

VJ/ III G

Šerijatsko porodično pravo -vježbe

Savremena fikhska pitanja

Arapski jezik kroz praksu

 

SPDS/IG

UVOD U ARAPSKI JEZIK

Predškolska pedagogija od 10, 15

Psihologija ličnosti - vježbe

Predškolska pedagogija vježbe od 16:30;

Poodična pedagogija od 18:00

SPDS/IIG

Osnovi islamskog vjerovanja

 

Specijalna pedagogija- predavanje

Specijalna pedagogija - vježbe

ČET

 

VJ/I G

Osnovi Hadisa

OSNOVE MORF. AR. J

Uvod u Dav'u

 

VJ/II G

Humana ekologija -vježbe

Hadiski tekstovi

 

 

VJ/ III G

Šerijatsko porodično pravo

Pedagiška psihologija -predavanje

 

Pedagoška  psihologija- vježbe

 

SPDS/IG

Humanizam religijskih sistema

Porodična pedagogija

Porodična pedagogija

Porodična pedagogija -vježbe

SPDS/IIG

 

 

Socijalna patologija

Socijalna patologija -vježbe

PET

 

VJ/I G

 

 

Teorija nastave

Teorija nastave

VJ/II G

Ibadat

Humana ekologija - predavanje

 

 

VJ/ III G

 

Metodika isl. vjer. II

Metodika isl. vjer. II

 

SPDS/IG

 

 

 

 

SPDS/IIG

Učenje Kur'ana

Učenje Kur'ana

 

 

SUB

VJ/ III G

Dokimologija

Dokimologija

NAPOMENA:  Predavanja na predmetima IKC, IKC na Balkanu,  Socijalna patologija,  Porodična pedagogija, Teorija nastave, Interkulturalni odgoj i Dokimologija se realizuju svakih 15 dana.

 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu