Master - ispiti - juni 2015. Ispis E-mail
Drugi ciklus - II ciklus - Ispiti
Autor Administrator   

 

Islamska zajednica u BiH

Univerzitet u Bihaću

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću

Drugi ciklus studija

Junski ispitni rok

Br.

Datum

Dan i sat

Predmet

Predmetni nastavnik

1.

08.06.2015.

Ponedjeljak u 14:00

Odgoj, obrazovanje i islamska pravna misao

dr. Muharem Štulanović

2.

10.06.2015.

Srijeda u 15:30

Evropska sudbina islama

dr. Ahmet Alibašić

3.

12.06.2015.

Petak u 11:00

Psihologija religioznosti mladih

dr. Aid Smajić

4.

16.06. 2015.

Utorak u 14:00

Intencije islamskog prava

dr. Sulejman Topoljak

5.

U dogovoru sa profesorom

Metodika srednjoškolske vjeronauke II

dr. Refik Ćatić

6.

U dogovoru sa profesorom

Islam i novi religiozni pokreti

dr. Izet Terzić

7.

U dogovoru sa profesorom

Hadiske osnove odgoja mladih

dr. Fuad Sedić

8.

U dogovoru sa profesoricom

Inkluzija

dr. Nusreta Kepeš

9.

U dogovoru sa voditeljem master studija

Savremeni tokovi obrazovanja

dr. Izet Pehlić

 

Bihać, 28.05.2015.                                                                            dr. Hajrudin Hodžić, Voditelj master studija


 

 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu