Međunarodni dan porodice

Radionice i druženje sa studentima povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice

Generalna skupština UN-a je 1993. odlučila 15. maj proglasiti Međunarodnim danom porodice, želeći da istakne važnost porodičnog života i porodice kao osnovne društvene zajednice. U cilju obilježavanja Međunarodnog dana porodice  održane su radionice  i zajedničko druženje studenata u prostorijama Islamskog pedagoškog fakulteta. U okviru predmeta Porodični i bračni konflikti sa  studentima II godine SPDS-a održana je radionica na temu: „Porodične vrijednosti“, navedenom radionicom nastojalo se  ukazati na značaj porodičnih vrijednosti i važnost pozitivnih modela ponašanja u društvu. Naime u svijetu koji je pun negativnih modela ponašanja vrlo je važno kod djece i mladih raditi na razvijanju pozitivnih modela ponašanja i proaktivnih socijalnih vještina. Nadalje sa studentima IV godine SPDS-a održana je radionica na temu: „Svako dijete je posebno“ sa posebnim aspektom na individualne razlike među djecom.  Cilj radionice bio je prikazati da ne postoje dvije iste osobe stoga je važno  da roditelji razumiju temperament svoje djece i svoj lični temprament u svrhu normalnog funkcinisanja porodice i njegovanja porodičnih vrijednosti. U okviru obilježavanja navedene aktivnosti, na prijedlog studenata II godine SPDS-a upriličen je zajednički iftar i druženje.

dan-porodice-2019.jpg