Naučne konferencije Ispis
Static content - O fakultetu

NAUČNE KONFERENCIJE NA ISLAMSKOM PEDAGOŠKOM FAKULTETU U BIHAĆU

 

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću je u svom dosadašnjem radu organizovao stotine tribina, desetine seminara i različitih prezentacija. Neke od njih je realizovao samostalno, a neke u saradnji sa drugim institucijama Islamske zajednice u BiH, Univerzitetom u Bihaću ili nevladinim organizacijama.

Pored toga, Fakultet je, u saradnji sa Centrom za dijalog - Vesatija iz Sarajeva, organizovao dvije naučne konferencije, prva je realizovana 2013., a druga 2015. godine.

 

PRVA NAUČNA KONFERENCIJA

Prva naučna konferencija s međunarodnim učešćem održana je 8. juna 2013. godine na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću na temu "Umjerenost kao metod institucionalnog djelovanja islamskih obrazovnih ustanova regije" u saradnji sa Centrom za dijalog - Vesatija iz Sarajeva.

 

Naučni odbor Konferencije činili su:

-prof. dr. Muharem Štulanović, dekan IPF-a, Bihać

-prof. dr. Ismet Bušatlić, dekan FIN-a, Sarajevo

-prof. dr. Zuhdija Adilović, dekan IPF-a, Zenica

-doc. dr. Almir Pramenković, dekan FIS-a, Novi Pazar

-prof. dr. Sulejman Topoljak, prodekan IPF-a, Bihać

-prof. dr. Fuad Sedić, IPF, Bihać

-prof. dr. Izet Terzić, IPF, Bihać

-doc. dr. Nusreta Kepeš, IPF, Bihać

 

Organizacioni odbor Konferencije činili su:

-prof. dr. Muharem Štulanović, dekan IPF-a u Bihaću

-prof. dr. Sulejman Topoljak, prodekan IPF-a u Bihaću

-mr. Senad Ćeman, Centar za dijalog - Vesatijja Sarajevo

-prof. dr. Fuad Sedić, IPF u Bihaću

-prof. dr. Izet Terzić, IPF u Bihaću

-doc. dr. Nusreta Kepeš, IPF u Bihaću

-mr. Hajrudin Hodžić, IPF u Bihaću, sekretar konferencije.

 

Na konferenciji uzeli su učešće sljedeći učesnici:

1. prof. dr. Muharem Štulanović sa temom  Institucionalizacija odgoja i obrazovanja praksom metodologije umjerenog srednjeg puta,

2. doc. dr. Izet Terzić sa temom Umjerenost kao doktrina i paradigma islamskog odgoja i obrazovanja,

3. prof. dr. Fuad Sedić sa temom Umjerenost kroz sunnet Muhammeda, s.a.v.s.,

4. dr. Aziz Hasanović sa temom Proučavanje islama u obrazovnim institucijama Republike Hrvatske,

5. prof. dr. Ismet Bušatlić sa temom Doprinos Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu na polju promocije umjerenosti,

6. prof. dr. Zuhdija Adilović sa temom  Islamski pedagoški fakultet u Zenici između tradicije i savremenosti,

7. dr. Hajrudin Balić sa temom Smjernice za duhovnost u društvu i pozicija alima u relaciji sa vjernicima i ostalima kroz prizmu sandžačkog iskustva,

8. mr. Senad Ćeman sa temom Srednji islamski put - ideje i iskustva na planu afirmacije dijaloga i umjerenosti,

9. mr. Nedim Haračić sa temom Uloga obrazovanja i metode srednjeg puta u društvenim promjenama - uzročnoposljedična analiza.

 

Nakon podnesenih referata, analiza i diskusija na konferencijske teme, doneseni su sljedeći

ZAKLJUČCI

1.        Umjerenost, srednji put, vesatijja je shvatanje, razumijevanje i prihvatanje islama kako ga je definisao Časni Kur'an, kako je to činio Muhammed, s.a.v.s. i prve dobre generacije ashaba i tabi'ina. Sredina i umjerenost su istaknute osobenosti vjere islama, a samim tim i najznačajnije osobine njegovih pripadnika - muslimana. Svaki drugi način poimanja smatra se stranim i oprečnim srednjem putu. To potvrđuju brojni kur'anski i hadiski tekstovi.

2.        Islam je vjera lahkoće i blagosti (el-hanefijjetu s-semha') i kao takvu je treba prezentirati, praktikovati i ponuditi ljudima bez neutemeljene strogosti, bukvalizma i neodmjerenosti, koje su primjerene ekstremizmu i isključivosti što ne potpada pod pravilno shvaćen islam. Muslimanski ummet je zajednica srednjeg puta (ummeten vesetan) i zbog toga je neophodno ustrajati na tom kursu, bez bilo kakvog zastranjivanja. Potrebno je što detaljnije upoznavanje sa praksom Muhammeda, s.a.v.s., kako bi se na tragu njegovih metoda propagirao način umjerenog komuniciranja sa raznolikim multinacionalnim i multikonfesionalnim okruženjem.

3.      Zagovaranje srednjeg puta i umjerenosti u svim segmentima življenja, kao jedne od bitnih karakteristika islama, isključuje dvovrsno zastranjivanje: pretjerivanje u vjeri i zanemarivanju njenih postulata i prakse. Islamski srednji put ima svoje okvire i oni se moraju uvažavati.

4.      Islam i njegovo učenje prezentiraju zvanične islamske institucije u regionu sa legitimitetom prezentovanja islamskog učenja. Pojedinci ili grupe često stvaraju iskrivljenu sliku o islamu i time nanose nemjerljivu štetu, posebno muslimanima na Zapadu, koji su često izloženi islamofobiji i raznim vrstama napada.

5.        Islamske visokoškolske ustanove regije su svojim dosadašnjim radom dokazale da su istinski promotori umjerenog poimanja islamskog učenja, prakse i srednjega puta. Dosljednošću, stečenim iskustvom i profesionalnošću garant su da će takvo shvatanje baštiniti i u budućem radu.

6.        Iako su Bošnjaci ovih prostora doživjeli genocid i kroz prošlost bili izvrgnuti brojnim pritiscima, progonstvima, oblicima etničkog čišćenja, privrženi su ideji umjerenosti i srednjeg puta, jer im to nalaže njihova vjera, posebno ako se ima na umu da je praktikovanje srednjeg puta bitna pretpostavka za suživot na ovim prostorima. Bez sumnje, po tom pitanju Bošnjaci mogu biti primjer drugima.

7.        Neosnovano je Bošnjacima spočitavati i prišivati ekstremizam, s obzirom da su višestoljetnim suživotom sa ostalim konfesijama na ovim prostorima dokazali o kakvom se tolerantnom narodu radi. Njihovo ispravno shvatanje islama i umjerenosti su u značajnoj mjeri doprinijeli tome.

8.        Konstrukcija studijskih odsjeka visokoobrazovnih i odgojnih institucija IZ-e u BiH podrazumijeva integriranost programskih sadržaja referentnih nauka ne samo iz domena teologije, već iz pedagogije, psihologije, defektologije, socijalnog rada, medicine i penologije, što samo po sebi govori o apsolutnoj prisutnosti srednjeg puta u nastavnim planovima i programima na visokoškolskim ustanovama IZ-e. Takvo opredjeljenje pospješuje institucionalizaciju islamske misli i praktičnu primjenu islama, manifestovanog kroz sretan spoj dviju komponenti: duhovne i naučne, tj. odgoja i obrazovanja.

9.        Medijsko i svako drugo prezentiranje islama i islamskog učenja kroz prizmu promovisanja srednjega puta i njegovih vrijednosti treba biti kontinuirano i privilegija stručnih i kvalifikovanih lica, svjesnih da se, s Božijom pomoći, blagošću i umjerenošću može postići mnogo. Svaki oblik ekstremnog predstavljanja islamskih doktrina je pogrešno i destruktivno razumijevanje Božanske objave i Poslaničke, s.a.v.s., misije, što ukupno šteti islamu i muslimanima.

Naučni odbor Konferencije

Radovi sa konferencije su objavljeni u Zborniku radova sa istoimenovane konferencije 2013. godine.

Ova konferencija je bila adekvatno medijski pokrivena, a naišla je na odobravanje šire javnosti.

 

DRUGA NAUČNA KONFERENCIJA

 

Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću je u saradnji sa Centrom za dijalog - Vesatijja organizovao naučnu konferenciju pod nazivom "Umjerenost kao metod suočavanja s prošlošću s ciljem obnove pomirenja". Konferencija je održana 30.05.2015. godine na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću.

S obzirom na uspjeh Konferencije koja je održana juna mjeseca 2013. godine "Umjerenost kao metoda institucionalnog djelovanja islamskih obrazovnih ustanova regije", Islamski pedagoški fakultet u Bihaću je smatrao svojom obavezom, u vremenu velikih izazova koji su pred nama, da pozove intelektualnu i akademsku zajednicu, da sa naučnog stanovišta sagleda prošlost i pokuša dati određene odgovore i smjernice kad je u pitanju naša zajednička budućnost, s ciljem obnove pomirenja na ovim prostorima.

 

Naučni odbor Konferencije činili su:

-prof. dr. Fuad Sedić, dekan IPF-a, Bihać

-prof. dr. Muharem Štulanović, IPF, Bihać

-prof. dr. Sulejman Topoljak, IPF, Bihać

-prof. dr. Izet Terzić, IPF, Bihać

-doc. dr. Nusreta Kepeš, IPF, Bihać

-dr. Hajrudin Hodžić, IPF, Bihać

 

Organizacioni odbor Konferencije činili su:

-prof. dr. Fuad Sedić, dekan IPF-a, Bihać

-prof. dr. Muharem Štulanović, IPF, Bihać

-prof. dr. Izet Terzić, IPF, Bihać

-doc. dr. Nusreta Kepeš, IPF, Bihać

-dr. Hajrudin Hodžić, IPF, Bihać

-Izet Mustafić, dipl. iur., sekretar konferencije.

 

Na samome otvaranju konferencije, ispred domaćina, dekan IPF-a dr. Fuad Sedić prisutnima je izrazio dobrodošlicu, nakon čega se obratio predstavnik suorganizatora, Centra za dijalog dr. Ismet Bušatlić, zatim premijer USK-a mr. Izudin Saračević. Nakon premijera, prisutnima se obratio prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Bihaću doc. dr. Samir Vojić, zatim bihaćki muftija Hasan ef. Makić, kao i izlazlanik reisul-uleme dr. Ahmed Adilović.

Radni dio konferencije podijeljen je u dvije sesije gdje je prezentirano sljedećih jedanaest radova:

1.        Iskustvo jednog imama iz logora - (Hasan ef. Makić, muftija bihaćki)

2.        Srednji put u pomirenju i obnovi suživota - (doc. dr. Ahmed Adilović, muftija travnički)

3.        Sunnet kao paradigma odnosa spram 'drugih' - (doc. dr. Esmir Halilović sa Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici)

4.        Humanost u učenju islama kroz teoriju i praksu - (prof. dr. Izet Terzić)

5.        Poslanikovo, a.s., praštanje kao inspiracija i podstrek narednim generacijama - (prof. dr. Fuad Sedić)

6.        Umjerenost kao vid borbe za opstanak manjina u multinacionalnim sredinama - (prof. dr. Hajrudin Balić sa Univerziteta u Novom Pazaru)

7.        Vjerska tolerancija u islamu između teorije i prakse - (dr. Hajrudin Hodžić)

8.        Historijska kultura pamćenja i sjećanja muslimana kao osnov savremenoj kulturi pamćenja Bošnjaka - (prof. dr. Muharem Štulanović)

9.        Genocid u Prijedoru - (dr. Mujo Begić sa Instituta za nestale osobe)

10.    Izazovi koji stoje pred Bošnjacima - (mr. Rifet Šahinović)

11.    Doprinos medija procesu pomirenja /neslaganja u slučaju Zvornik - (Nazif Horozović, prof., vjeroučitelj i direktor Medicinske škole).

 

Nakon svake od sesija uslijedila je diskusija, u kojoj su učešće uzimali prisutni izlagači i gosti.

Nakon podnesenih referata, analiza i diskusija na konferencijske teme, doneseni su sljedeći

ZAKLJUČCI

1.        Učesnici konferencije odaju priznanje Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću i Centru za dijalog ‒ Vesatijja koji smatraju svojom obavezom da u vremenu velikih izazova, pozovu intelektualnu i akademsku zajednicu, da s naučnog stanovišta sagledaju prošlost i pokušaju dati određene odgovore i smjernice po pitanju zajedničke budućnosti, s ciljem obnove pomirenja na ovim prostorima.

Kroz proteklih šest stoljeća prisustva islama u Bosni i Hercegovini, vidljivo je da su umjerenost i tolerancija prema drugima i drugačijima konstante u bošnjačkom životnom diskursu. U tom pravcu, ideja vodilja ove Konferencije jeste, između ostaloga, potvrđivanje i nastavljanje takve tradicije.

2. Višestoljetna tradicija Bošnjaka u svojoj osnovi utemeljena je na kur'anskim porukama koje govore o odnosima među ljudima. Veličanstvena je poruka Kur'ana: "O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznavali."(Kur'an, El-Hudžurat, 13.)

3. Obaveza muslimana je u svakom vremenu i na svakom mjestu, pa tako i Bošnjaka u ovom vaktu i okruženju, pridržavati se središnjeg puta koji svoje ishodište nalazi u Kur'anu i Sunnetu.

4. Muslimani imaju kur'anski imperativ izvlačenja pouke iz prošlosti, a koji se u različitim kontekstima spominje u Kur'anu na više mjesta. Bošnjaci imaju obavezu da, izučavajući vlastitu prošlost i čuvajući je od zaborava, ne dozvole da ih ikada u budućnosti zadesi novi genocid.

5. Učesnici Konferencije su jednoglasni u ocjeni da je praktična potreba ovakvih naučnih susreta više nego očigledna, jer oni trebaju davati smjernice na koji se način iz današnje perspektive suočiti s događajima iz bliske prošlosti, odnosno kako graditi prijeko potrebno pomirenje kao osnovni preduslov za  napredak naše domovine i njenih građana.

6. Od posebne je važnosti da svi faktori u Bosni i Hercegovini prihvate svoje dužnosti, obaveze i nadasve odgovornost za očuvanje, nastavak i kontinuitet umjerenosti Srednjega puta i pomirenja svih strana, nikako na štetu i protiv drugog, kao što je bilo u prošlosti.

Naučni odbor Konferencije

 

Sekretar Fakulteta gosp. Hamdija Nesimović prezentirao je zaključke konferencije široj javnosti, a nakon konferencije registrovanim gostima uručeni su certifikati za prisustvo na konferenciji.

Konfrencija je medijski popraćena od strane lokalne televizije RTV USK-a, kao i drugih web-portala, od kojih ističemo Rijaset.ba, Rtvusk.ba i druge.