Raspored predavanja - novembar 2011. Ispis
Obavijesti - I ciklus - Raspored predavanja
Autor Administrator   
Utorak, 01 Novembar 2011 11:15

 

DATUM

Semestar

08.00-09.30

10.00-11.30

12.30-14.00

PON

31.10.

Osnovi tefsira

Uvod u učenje Kur'ana

Opća pedag. vj.15,00

III

Arapski j. II

Savremene ideologije

Engl. j. lektor

Školska  ped. vj. 16.30

V

Da'va II

Engl. j. lektor

 

UTO

01.11.

 

Opća pedagogija

Osnovi tefsira

III

Tefsir II

  Školska pedagogija

Kiraet II vj.

 

V

Demokracija i lj. prava

Osnovi informatike

 

 

SRI

02.11.

 

Fonetika i uvod u morf. ar. j.

Uvod u učenje Kur'ana vj.

Tehnika pisanja nauč. rada

III

Tefsir II

Savremene ideol.

Engl. j. lektor

 

V

Osnovi informatike

Engl. j. lektor

Engleski j. II od 14,30

ČET

03.11.

I

Bosanski j. I vježbe

Opća pedagogija

Fonetika i uvod u morf. ar. j. vj.

III

Kiraet II

Arapski II

Retorika vježbe

V

Da'va II

Bosanski j. II vježbe

 

SRI

09.11.

Osnovi tefsira

Fonetika i uvod u morf. ar. j.

Tehnika pisanja nauč. rada

III

Arapski j. II

Kiraet II

Engl. j. lektor

V

Osnovi informatike

Engl. j. lektor

Engleski j. II od 14,30

ČET

10.11.

Opća pedagogija

Uvod u učenje Kur'ana vj.

 

III

Tefsir II

Školska pedag.

Kiraet II vj.  

 

V

Demokracija i lj. prava

Da'va II

 

 

PET

11.11.

Bosanski j. I

Opća pedagogija

Osnovi tefsira od 13,00

III

Školska pedagogija

Tefsir II

Retorika  od 13,00

V

Osnovi informatike

Bosanski j. II

SUB

12.11.

Uvod u učenje Kur'ana

Fonetika i uvod u morf. ar. j. vj.

III

Arapski II  

Kiraet II

V

PON

14.11.

Sira

Uvod u učenje Kur'ana

 

Opća pedag. vj.15,00

III

Arapski j. II

Retorika vježbe

Engl. j. lektor

Školska  ped. vj. 16.30

V

Engleski j. II

Osnovi informatike

 

 

UTO

15.11.

 

Osnovi tefsira

Opća pedagogija

Sira

 

III

Arapski II  

Tefsir II

Kiraet II vj.

 

V

Uvod u isl.filozofiju

Uvod u islam. filozofiju

 

 

SRI

16.11.

I

Fonetika i uvod u morf. ar. j.

Uvod u učenje Kur'ana vj.

Tehnika pisanja nauč. rada

III

Tefsir II

Savremene ideol.

Engl. j. lektor

 

V

Osnovi informatike

Demokracija i lj. prava

Engl. j. lektor

Engl. jezik od 14,30

ČET

17.11.

Opća pedagogija

Fonetika i uvod u morf. ar. j. vj.

III

Kiraet II

Školska pedagogija

V

Demokracija i lj. prava

Da'va II

 

PET

18.11.

I

Bosanski j. I vježbe

Osnovi tefsira

III

Kiraet II

Retorika  vježbe

V

Da'va II

Bosanski j. II  vježbe

PON

21.11.

Sira

Uvod u učenje Kur'ana

Osnovi tefsira

Opća pedag. vj.15,00

III

Kiraet II

Tefsir II

Engl. j. lektor

Školska  ped. vj. 16.30

V

Engleski j. II

Osnovi informatike

Engl. j. lektor

 

UTO

22.11.

 

Opća pedagogija

Osnovi tefsira

Fonetika i uvod u morf. ar. j.

III

 Kiraet II vj.

  Školska pedagogija

Savremene ideol.

 

V

Da'va II

Osnovi informatike

 

 

SRI

23.11.

 

Fonetika i uvod u morf. ar. j.

Uvod u učenje Kur'ana vj.

Tehnika pisanja nauč. rada 12,30

III

Tefsir II

Savremene ideol.

Engl. j. lektor

Arapski j. II vj. 14.30

V

Osnovi informatike

Demokracija i lj. prava

Engl. j. lektor

Engl. jezik od 14,30

ČET

24.11.

I

Bosanski j. I

Sira

Fonetika i uvod u morf. ar. j. vj.

III

Škol. pedag. do 8,45

Kiraet II od 8,45

Arapski j. II 10,00

Retorika

V

Da'va II

Bosanski j. II

 

PON

28.11.

 Osnovi tefsira

Uvod u učenje Kur'ana

Sira

Opća pedag. vj.15,00

III

Arapski j. II

 Retorika vježbe

Engl. j. lektor

Školska  ped. vj. 16.30

V

Uvod u isl. filozofiju

Uvod u islam. filozofiju

Engl. j. lektor

 

UTO

29.11.

Osnovi tefsira

Bosanski j. I vježbe

Uvod u učenje Kur'ana vj.

III

Kiraet II vj.

Školska pedagogija

Savremene ideol.

 

V

Bosanski j. II vježbe

Da'va II.

 

 

SRI

30.11.

Fonetika i uvod u morf. ar. j.

Opća pedagogija

Tehnika pisanja nauč. rada

III

Tefsir II

Arapski II

Engl. j. lektor

Arapski j. II vj. 14.30

V

Osnovi informatike

Demokracija i lj. prava

Engl. j. lektor

Engl. jezik od 14,30

ČET

01.12.

Sira

Opća pedagogija

Fonetika i uvod u morf. ar. j. vj.

III

Škol. pedag. do 8,45

Kiraet II od 8,45

Tefsir II  10,00

Savremene ideol.12,30

V

Osnovi informatike

Da'va II