wi-fi Ispis

Na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću omogućen je pristup internetu putem Wi-Fi mreže koja je otvorena za sve korisnike.

wi-fi