Žiro računi IPF-a Ispis
Static content - O fakultetu

PRIJAVA ISPITA:

Svrha doznake:

PRIJAVA ISPITA

Primalac:

BUDŽET USK-a,

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

Račun primaoca:

3380002210005877

Vrsta prihoda:

722611

Budžetska organizacija:

1805007

Općina:

003

 

UVJERENJE - POTVRDA:

Svrha doznake:

UVJERENJE - POTVRDA

Primalac:

BUDŽET USK-a,

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

Račun primaoca:

3380002210005877

Vrsta prihoda:

722611

Budžetska organizacija:

1805007

Općina:

003

 

UPISNINA i UPISNI MATERIJAL:

Svrha doznake:

UPISNINA

Primalac:

BUDŽET USK-a,

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

Račun primaoca:

3380002210005877

Vrsta prihoda:

722611

Budžetska organizacija:

1805007

Općina:

003

 

UPLATA ZA INDEX:

Svrha doznake:

UPLATA ZA INDEX

Primalac:

UNIVERZITET U BIHAĆU

Račun primaoca:

3380002210005877

Vrsta prihoda:

722631

Budžetska organizacija:

1805001

Općina:

003

 

UPLATA ZA BIBLIOTEKU (20 KM):

Svrha doznake:

BIBLIOTEKA IPF-a

Primalac:

IPF BIHAĆ - BIBLIOTEKA

Račun primaoca:

1605600056155956

Vrsta prihoda:

-

Budžetska organizacija:

-

Općina:

-

 


INTERNAT:

Svrha doznake:

ZA INTERNAT

Primalac:

BUDŽET USK-a,

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

Račun primaoca:

3380002210005877

Vrsta prihoda:

722631

Budžetska organizacija:

1805007

Općina:

003