Raspored predavanja - juni 2012.

 

 

 

08 - 09,30

10 - 11,30

11,30 -13,00

13.30-15.00

PON 04.06.

II

Uvod u IKC vježbe

Osnovi hadisa

 

Teorija nast. vježbe od 16 sati

IV

 

IKC na Balkanu vježbe

Engl. j. lekt.

Engl. j. lekt.

VI

Arapski jezik kroz praksu

Fikh II

Engl. j. lekt.

Engl. j. lekt.

UTO 05.06.

II

Opća psihologija

Uvod u da'vu

Osnove morf. ar. j.

 

IV

Humana ekologija

Hadis II

 

VI

Savremena fikhska pitanja

Edukacijska psihol. do 12,15

 

SRI

06.06.

II

Osnovi hadisa

Uvod u nauku akaida

 

IV

 

Metodika isl. vjer. I

Engleski j. I

Humana ekol. vježbe od 14,00

VI

Fikh II

Sociologija

Metodika isl. vjer. II

ČET 07.06.

II

Osnove morf. ar. j.

Uvod u nauku akaida

 

IV

Hadis II

Metodika isl. vjer. I do 10,45

Metodika I vježbe od 16 sati

VI

Metodika isl. vjer. II od 09 sati

Arapski jezik kroz praksu vježbe

Metodika II vježbe od 17,30 sati

PET

08.06.

II

Opća psihologija vježbe

Uvod u da'vu

Teorija nastave od 16,00 sati

IV

Fikh I

Fikh I

 

VI

Savremena fikhska pitanja

Edukacijska psih. vj.