Predavanja za vanredne studente Ispis E-mail
Obavijesti - Obavijesti
Autor Administrator   
Srijeda, 10 April 2013 14:20

KONSULTATIVNA PREDAVANJA ZA VANREDNE STUDENTE ODSJEKA ISLAMSKE VJERONAUKE

 

SEMESTAR

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

14:00

 

 

SUBOTA

20.4.2013.

II

Uvod u nauku akaida

Osnove morfosintakse arapskog jezika

Osnovi hadisa

Uvod u da'vu

Uvod u IKC

Opća psihologija

IV

Engleski jezik

Hadiski tekstovi

Humana ekologija

Razvojna psihologija

Metodika islamske vjeronauke

IKC - na Balkanu

VI

Ibadat

Fikh II

Savremena fikhska pitanja

Arapski jezik kroz praksu

Sociologija

Metodika islamske vjeronauke II

 

 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu