Aprilski ispitni rok Ispis E-mail
Obavijesti - Obavijesti
Autor Administrator   
Srijeda, 10 April 2013 12:28

 

TERMINI ISPITA ZA APRIL 2013. GODINE

Dan

Datum

I godina

II godina

III  godina

Socijalna pedagogija i duhovna skrb

ponedjeljak

22.4.2013.

Tehnika pisanja naučnog rada (9 sati)

Školska pedagogija (9 sati)

Metodika I  i Metodika II, Dokimologija (9sati)

Uvod u IKC (12 sati) Religijska pedagogija  (9 sati)

Sociologija odgoja (9sati) i

utorak

23.4.

Osnovi tefsira        (14 sati)

Tefsir II      (14 sati)

Demokracija i ljudska prava(9 sati)

Ljudska prava i slobode u islamu (14 sati)

srijeda

24.4.

Fonetika i uvod u mor. ar. jezika (10 sati)

Uvod u sintaksu ar. jezika        (10 sati)

Savremene ideologije   i Dava II        (9 sati)

Uvod u nauku Kur'ana (12 sati)

četvrtak

25.4.

 

 

 

Opća  psihologija  (9sati)

petak

26.4.

Bosanski jezik I  (10 sati)

Opća pedagogija (17 sati)

Retorika         (10 sati)

Bosanski jezik II      (10sati)

Opća pedagogija (17 sati)

subota

27.4.

Sira (9 sati) Uvod u učenje Kur'ana (10sati)

Bosanski jezik I  (10 sati)

Kiraet           (8 sati) Retorika         (10 sati)

Hadiske teme (9sati) Engleski jezik II        (9 sati)

Bosanski jezik II      (10sati)

Sira  (9 sati)

ponedjeljak

29.4.

 

Davetske metode  i Učenje Judaizma i kršćanstva  (10 sati)

Osnovi informatike (9 sati)

 

* Ispiti s mogu prijaviti 15 i 16. aprila 2013. godine uz predočenje indexa i uplatnice.

* Obavještavaju se apsolventi, imartikulanti i studenti kojima je ostao jedan ili dva predmeta iz prethodne godine da mogu prijaviti i ispite koji su iz ljetnog semestra, kako bi se na osnovu broja prijava za njih organizovali ispiti.
.
.
.
 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu