Ispitni rokovi za juni, juli i septembar 2013. Ispis E-mail
Obavijesti - Obavijesti
Četvrtak, 30 Maj 2013 09:20

 

( P L A N I R A N I  )
TERMINI  ISPITA  ZA  JUNI,  JULI  I  SEPTEMBAR  2013.  GODINE

Dan

Datum

I godina

II godina

III  godina

Socijalna pedagogija i duhovna skrb

ponedjeljak

10.6.2013.

24.6.2013.

2.9.2013.

16.9.2013.

Tehnika pisanja naučnog rada, 8:30 (prof. dr. Nevzet Veladžić)

Uvod u učenje Kur'ana /Kiraet I 11:00 (prof.dr. Muharem Štulanović)

Školska pedagogija 9:00 (doc. dr. Nusreta Kepeš)

Metodika islamske vjeronauke I  12:30 (doc.dr. Nusreta Kepeš)

Učenje Kur'ana/ Kiraet II 8:00 (prof.dr. Muharem Štulanović)

Demokracija i ljudska prava  i Sociologija 10:00 (prof. dr. Nevzet Veladžić)

Metodika islamske vjeronauke II, Religijska pedagogija i  Dokimologija 12:30 (doc. dr. Nusreta Kepeš)

Sociologija odgoja 11:00 (doc. dr. Nusreta Kepeš)

Predškolska pedagogija 11:00 (doc. dr. Nusreta Kepeš)

utorak

11.6.2013.

25.6.2013.

3.9.2013.

17.9.2013.

Osnovi tefsira,   Tefsir I 8:00 (prof. dr. Sulejman Topoljak)

Uvod u nauku Akaida, Akaid 10:00 prof. dr. Sulejman Topoljak

Tefsirske teme,       Tefsir II 8:00 (prof. dr. Sulejman Topoljak)

Savremene ideologije 12:00 (prof. dr. Izet Terzić)

Savremena fikhska pitanja 10:00 (prof. dr. Sulejman Topoljak)

Dava II 12:00 (prof. dr. Izet Terzić)

Ljudska prava i slobode  u islamu 10:00 (prof. dr. Sulejman Topoljak)

Uvod u nauku Kur'ana 8:00 (prof dr. Sulejman Topoljak)

srijeda

12.6.2013.

26.6.2013.

4. 9. 2013.

18.9.2013.

Fonetika i uvod u mor. ar. jezika  /  Arapski jezik I  10:00 (prof.dr. Mejra Softić)

Osnove morfosintakse ar. jezika 13:30 (prof. dr. Mejra Softić)

Uvod u sintaksu ar. jezika / Arapski jezik II 10:00 (prof. dr. Mejra Softić)

Humana ekologija 11:00 (prof. dr. Mirsad Veladžić)

Arapski jezik kroz praksu 10:00 (prof. dr Mejra Softić)

Psihologija ličnosti 10,00 (prof.dr. Osman Ramić)

Uvod u ar. jezik 13:30 (prof.dr. Mejra Softić)

četvrtak

13.6.2013.

27.6.2013.

5. 9. 2013.

19.9.2013.

Opća psihologija 10:00 (prof.dr. Osman Ramić)

Bosanski  jezik I 15:00 (prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

Hadiski tekstovi / Hadis II 10:00 (prof. dr. Fuad Sedić)

Razvojna psihologija  11:30 (prof. dr. Osman Ramić)

Retorika 15:00 (prof. dr. Remzija  Hadžiefendić-Parić)

Bosanski II 15:00 (prof.dr. Remzija Hadžiefendić- Parić)

Edukacijska psihologija  13:30 (dr. Osman Ramić)

Humanizam religijskih sistema 8:30 (prof. dr. Izet Terzić)

Opća psihologija  10:00 (prof. dr. Osman Ramić)

petak

14.6.2013.

28.6.2013.

6.9.  2013.

20.9.2013.

Opća pedagogija 17:00 (prof. dr. Refik Ćatić)

Engleski jezik I 14:00 (prof. dr. Enisa Kadunić)

Engleski jezik II 14:00 (prof. dr. Enisa Kadunić)

Opća pedagogija 17:00 (prof. dr. Refik Ćatić)

subota

15.6.2013.

29.6.2013.

7. 9. 2013.

21.9.2013.

Osnovi hadisa /Hadis I / Sira 8:30 (prof. dr Fuad Sedić)

Uvod u IKC, 12:00 (doc. dr. Aladin Husić)

IKC na Balkanu 12:00 (doc. dr. Aladin Husić)

Ibadat / Fikh I 13:30 (prof. dr. Muharem Štulanović)

Hadiske teme / Hadis II 8:30 (prof. dr. Fuad Sedić)

Fikh II 13:30 (prof.dr. Muharem Štulanović)

Sira  10:00 (prof. dr. Fuad  Sedić)

ponedjeljak

17.6.2013.

1.7.2013.

9.9.2013.

23.9.2013.

Teorija nastave 8:30 (dr. sci. Izolda Osmanagić)

Uvod  u  davu /         Dava  I  10:30 (prof. dr. Izet Terzić)

Davetske metode i Učenje Judaizma i kršćanstva  12:00 (prof. dr. Izet Terzić)

Osnovi informatike 8:30 (prof.dr. Dževad Zečić)

Uvod u islamsku filozofiju 11:30 (prof. dr. Nusret Isanović)

Teorija komunikacija i medija 10:00 (dr.sci. Emin Mesić)

 

* Kraj predavanja u ljetnom semestru akademske 2012-2013. godine je u petak 31.05.2013. godine.

* Ovjera ljetnog semestra se može obaviti od 03. do 07. juna 2013. godine.

* Ispiti se mogu prijaviti u sljedećim terminima:

-Junsko-julski rok (prvi rok): 03-05. juni 2013.g.

-Junsko-julski rok (drugi rok): 17-19. juni 2013.g.

-Septembarski rok (prvi rok): 26-28. avgust 2013.

-Septembarski rok (drugi rok): 09-11. septembar 2013.

* Ispiti se mogu prijaviti samo uz predočenje uplatnice i indexa u periodu od 11,00 do 13,00 sati.

 

 

Prodekan za nastavu:

Prof. dr. Sulejman Topoljak

ispiti_icon2.gif

 

 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu