Rezultati prijemnog ispita

 

Spisak primljenih studenata na odsjek Islamska vjeronauka

II prijemni rok (18.03.2013.)

Redovni


1.        Brkić Nejra

2.        Rošić Said

3.        Hatić Hasan

4.        Miljković Ajdin

5.        Isaković Medina

6.        Bajrektarević Asmir

7.        Isaković Dženis

8.        Fajković Dževad

9.        Smajlović Merhunisa

10.    Ćatić Ismet

11.    Nešust Bilal

12.    Mujanović Muharema

13.    Odobašić Elvir

14.    Topalović Mersud

15.    Mehmedović Muhamed


 

Vanredni

 

1.        Ibrahimović Sedin

2.        Musić Smajo

3.        Hodžić Zikrija

4.        Bašić Saudin

5.        Imamović Huso

6.        Kantarević Dževad

7.        Jusić Miralem

8.        Salkić Meliha

9.        Salah Mersiha


 

Bihać, 19.09.2013.