Oktobarski ispitni rok

OKTOBARSKI ISPITNI ROK

 

NA OSNOVU ODLUKE SENATA UNIVERZITETA U BIHAĆU O ODOBRENJU OKTOBARSKOG ISPITNOG ROKA ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET OBAVJEŠTAVA SVOJE STUDENTE O SLJEDEĆEM:

 

1- DA ĆE FAKULTET ORGANIZOVATI OKTOBARSKI ROK ZA STUDENTE KOJI TREBAJU DA STEKNU UVJET ZA UPIS U NAREDNU GODINU TJ. ZA STUDENTE KOJIMA SU OSTALA TRI ISPITA IZ PRETHODNE GODINE, TE ZA APSOLVENTE I IMATRIKULANTE.

2- STUDENTI KOJI TREBAJU DA STEKNU UVJET MOGU PRIJAVITI SAMO JEDAN ISPIT.

3- STUDNETI SU DUŽNI PRIJAVITI ISPITE NAJKASNIJE DO SRIJEDE TJ. 02.10.2013. GOD. KAKO BI SE ISPITNI ROKOVI NA OSNOVU TIH PRIJAVA MOGLI ZAKAZATI ISPITI IZ PREDMETA KOJE STUDENTI ŽELE POLAGATI.

4- PRIJAVLJIVANJE ISPITA POSLIJE NAVEDNOG ROKA NEĆE BITI MOGUĆE.

 

ZAHVALJUJEMO NA RAZUMIJEVANJU I SARADNJI

 

 

BIHAĆ: 26.09.2013.GOD.

PRODEKAN:     PROF. DR. SULEJMAN TOPOLJAK