Ovjera semestra

OBAVIJEST

 

Predavanja na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću (ljetni semestar 2014/2015) završavaju se 13. juna 2015. godine.

Ovjera ljetnog semestra se može obaviti od 15. do 19. juna i obavezna je za sve studente, a redovni studenti za ovjeru semestra moraju imati potpise svih profesora o prisustvu predavanjima.

Ovjera semestra je uslov za prijavu ispita.

 

Studentska služba