Konkurs za upis studenata u I godinu - II rok Ispis E-mail
Obavijesti - Obavijesti
Autor Administrator   
Ponedjeljak, 28 Septembar 2015 15:47

 

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

K  O  N  K  U  R  S

za upis studenata u I godinu I ciklusa studija, II upisni rok akademske 2015/2016. godine

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

 

STUDIJ-ODSJEK

Redovni studij

Samofinansirajući

studij

Vanredni studij

1

Islamska vjeronauka (4+1)

5

0

7

2

Socijalna pedagogija i duhovna skrb (4+1)

0

0

7

 

Za upis na redovan studij mogu konkurisati kandidati oba spola, svršenici četvorogodišnjih srednjih škola koji nisu stariji od 23 godine.

Za upis na vanredan studij mogu konkurisati kandidati oba spola, svršenici četvorogodišnjih srednjih škola.

Za odsjek Islamska vjeronauka (redovan studija) učenici generacije i učenici s odličnim uspjehom oslobođeni su prijemnog ispita. Ostali prijavljeni kandidati polažu prijemni, a on se sastoji od testa općeg znanja i individualnog razgovora.

Uz prijavu za upis, koja se nalazi na web stranici Fakulteta (sa naznakom studijskog odsjeka) priložiti:

-    diplomu o završenoj srednjoj školi (original za redovni studij),

- svjedočanstva o završenim razredima srednje škole, odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji su završili srednju školu u inostranstvu (original),

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci) i

- dokaz o izvršenoj uplati u iznosu 20,00 KM na ime obrade dokumenata  na račun br. 3380002210005877, svrha doznake: obrada dokumenata, primalac/primatelj: budžet USK-a, Islamski pedagoški fakultet, vrsta prihoda: 722611, općina: 003, budžetska organizacija: 1805007.

 

Prijave na konkurs  predaju se od 28. septembra do 02. oktobra neposredno u Sekretarijat Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, Žegarska aleja 14, 77000 Bihać.

Prijemni ispit će se obaviti u ponedjeljak, 05. oktobra 2015. godine 11 sati, a rezultati s listom primljenih kandidata biće objavljeni 06. oktobra 2015. godine. Upis primljenih kandidata vršiće se od 06. do 09. oktobra 2015.

Za primljene kandidate na odsjek Islamska vjeronauka, koji su završili srednju školu sa odličnim ili vrlo dobrim uspjehom Fakultet će osigurati stipendiju s kojom će se snositi godišnji troškovi smještaja i ishrane u Studentskom domu Fakulteta.

Detaljne informacije o upisu mogu se dobiti u Sekretarijatu, Studentskoj službi,  ili putem tel. ++387(0)37 220162, 228161 i www.ipf.unbi.ba

Sekretarijat Fakulteta


 

 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu