Stipendija - Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića Ispis E-mail
Obavijesti - Obavijesti
Autor Administrator   
Utorak, 27 Oktobar 2015 11:57

Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića raspisuje

KONKURS

za dodjelu jedne stipendije Adil Zulfikarpašić redovnom studentu/ici bachelor dodiplomskog ili postdiplomskog studija Univerziteta u Bihaću na području Unsko-sanskog kantona u akademskoj 2015/2016. godini.

 

Pravo učešća na konkurs imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

-    da su državljani Bosne i Hercegovine;

-    da su redovni studenti bachelor dodiplomskog studija ili postiplomskog studija na Univerzitetu u Bihaću u školskoj 2015/2016. godini;

-    da su ostvarili prosječnu ocjenu 9,5 u toku dodiplomskog ili postdiplomskog studija

-    da tokom studija nisu obnavljali godinu.

 

Kriteriji na osnovu kojih se vrši bodovanje su:

-    ostvareni uspjeh u toku studija, minimalan prosjek ocjena 9,5;

-    najveći broj bodova tokom školovanja;

-    ostvareni rezultati na državanim, evropskim i svjetskim takmičenjima u određenoj oblasti;

-    materijalno-socijalni status;

 

Stipendija se dodjeljuje za akademsku 2015/2016. godinu u bespovratnom iznosu od 3.000,00 KM.

Izbor kandidata za dodjelu stipendije vrši Upravni odbor Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

-    potvrda o državljanstvu

-    uvjerenje da je student/ica upisao/la školsku 2015/2016. godinu studija u statusu redovnog studenta na Univerzitetu u Bihaću;

-    uvjerenje Univerziteta u Bihaću o položenim ispitima sa izvedenom prosječnom ocjenom (minimalno 9,5) u toku predhodnih godina studija;

-    uvjerenje Univerziteta u Bihaću da student/ica tokom studija nije obnavljao/la godinu;

-    uvjerenje o bodovanju tokom studija;

-    dokaz za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na državnom, evropskom ili svjetskom takmičenju iz određene oblasti;

-    molba (u zaglavlju navesti ime i prezime, adresu, kontakt telefon, e-mail) sa naznakom Prijava na konkurs za dodjelu stipendije iz sredstava Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića;

-    dokaz o materijalno-socijalnom statusu (uvjerenje o visini primanja roditelja: ček od penzije za predhodni mjesec, potvrda službe za zapošljavanje);

-    izjava kandidata da ne prima kredit ili stipendiju po bilo kom drugom osnovu (ovjerava se u općini).

 

Sva dokumenta koja se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

Konkurs ostaje otvoren do 23. novembra 2015. godine.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu:

 

Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića

Mula Mustafe Bašeskije 21

71 000 Sarajevo.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu