Ovjera semestra i ispitni rokovi

OBAVIJEST

Predavanja na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću (zimski semestar 2015/2016) završavaju se 15. januara 2016. godine.

Ovjera zimskog semestra se može obaviti od 18. do 22. januara i obavezna je za sve studente, a redovni studenti za ovjeru semestra moraju imati potpise svih profesora o prisustvu predavanjima.

Ovjera semestra je uslov za prijavu ispita.

Januarski ispitni rok počinje 25. januara, a ispiti se mogu prijaviti od 20. do 22. januara.

Februarski ispitni rok počinje 8. februara, a ispiti se mogu prijaviti od 3. do 5. februara.

Termini ispita će biti objavljeni na infoservisu fakulteta.

Prijave ispita se mogu obaviti isključivo preko interneta, putem infoservisa, za šta je potrebno da studenti imaju uplaćen i u infoservis registrovan dovoljan iznos kredita.