Maturanti MSŠ Bihać posjetili IPF Ispis E-mail
Obavijesti - Obavijesti

MATURANTI JU MJEŠOVITE SREDNJE ŠKOLE U BIHAĆU U POSJETI ISLAMSKOM PEDAGOŠKOM FAKULTETU

Dana 15.04.2019. godine Islamski pedagoški fakultet posjetili su  maturanti JU Mješovite srednje škole u Bihaću u pratnji profesora i direktora mr. Jusufa Sedića. Ispred kolektiva prisutnima se obratila asistentica Smaila Balić, kao najbolji student generacije IPF-a te ukazala na važnost definiranje pojma Socijalna pedagogija i duhovna skrb i glavne aspekte istog. Imenovana je ukazala na činjenicu da  Socijalna pedagogija i duhovna skrb u fokus interesovanja „stavlja“  ranjive kategorije društva i da se radi o jednom humanom pozivu. Islamski pedagoški fakultet u Bihaću veliku pažnju posvjećuje svojim studentima i sama činjenica da je asistentica Smaila Balić nakon završetka studija, kao najbolji studnet generacije, dobila priliku da radi na fakultetu dovoljno govori o tome. Nakon toga studentica Belma Drek predstavila je odsjek Islamske vjeronauke i kao korisnik doma IPF-a ukazala na značaj i prednosti života u domu kao i činjenicu da je IPF jedini fakultet koji nudi ovakav vid smješataja na Univerzitetu u Bihaću. Student prve godine Hasan Omanović i studentice treće godine Sara Galijašević i Amra Džajić predstavili su Odsjek socijalne pedagogije i duhovne skrbi i ukazali na značaj prakse i vannastavnih aktivnosti koji se nude na fakultetu. Maturanti su nakon uvodnog predavanja imali priliku vidjeti studentski dom, fonolaboratorij, kompjutersku salu, biblioteku, restoran  i fitnes salu. Nakon toga upriličeno je zajedničko druženje sa studentima IPF-a.

maturanti-mssb_01.jpg
maturanti-mssb_02.jpg
 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu