Ispis E-mail
Obavijesti - Obavijesti
Četvrtak, 03 Juli 2008 14:49
ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI
UNIVERZITET U BIHAĆU
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU


Na osnovu Člana 141. Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, te odluke Upravnog odbora broj: 02-263-173-6/08 od 09. 04. 2008. godine, Islamski pedagoški fakultet u Bihaću

r a s p i s u j e


K  O  N  K  U  R  S

za upis studenata u I godinu redovnog i vanrednog studija u akademskoj 2008/2009. godini

U novu akademsku 2008/2009. godinu Fakultet će na studij Islamske vjeronauke upisati:
- 25 redovnih i
- 35 vanrednih studenata.
Za upis na redovan studij mogu konkurisati kandidati muškog i ženskog pola koji nisu stariji od 23 godine, svršenici medresa i drugih četvorogodišnjih srednjih škola.


Prijemni ispit je obavezan i on sadrži: 
- test općeg znanja i
- individualni razgovor.

Uz prijavu  kandidat obavezno prilaže:
- diplomu o završenoj srednjoj školi (original ili ovjeren prijepis),
- svjedočanstva o završenim razredima srednje škole (original ili ovjeren prijepis), odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji su završili srednju školu u inostranstvu,
- uvjerenje o državljanstvu i
- izvod iz matične knjige rođenih.
Prijave na konkurs predaju se neposredno ili putem pošte na adresu: Islamski pedagoški fakultet u Bihaću, Žegarska aleja bb 77000 Bihać, najkasnije do 14. jula 2008. godine.
 

Prijemni ispit će se održati 17. jula 2008. god., četvrtak u 10.00 sati, a objava rezultata dan kasnije.
Učenici generacije i učenici sa odličnim uspjehom osim što su oslobođeni prijemnog ispita imaju osiguran besplatan internat kao i studenti slabog imovnog stanja.
Fakultet raspolaže Internatom za smještaj i ishranu studenata.

Naknadno će se raspisati konkurs za upis master studija (II ciklus) odsjek islamske vjeronauke i specijalistički studij Halal kvalitete.
Proces registracije studija Socijalna pedagogija i duhovna skrb je u toku.

 

 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu