Konkurs za upis u prvu godinu - drugi rok Ispis E-mail
Obavijesti - Obavijesti
Autor Administrator   
Subota, 23 August 2008 21:34

 

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

  

            Na osnovu Člana 141. Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, te odluke Upravnog odbora broj: 02-490-317-8/08 od 24.07.2008. godine, Islamski pedagoški fakultet u Bihaću r a s p i s u j e

K  O  N  K  U  R  S

za upis studenata I godine redovnog i vanrednog studija u II konkursnom roku

 

U akademsku 2008/2009. godinu Fakultet će u II konkursnom roku na studij Islamske vjeronauke upisati:

- 9 redovnih i

- 29 vanrednih studenata.

Za upis na redovan studij mogu konkurisati kandidati muškog i ženskog pola koji nisu stariji od 23 godine, svršenici medresa i drugih četvorogodišnjih srednjih škola.

  

Prijemni ispit je obavezan i on sadrži: 

  • test općeg znanja i
  • individualni razgovor.

 Uz prijavu  kandidat obavezno prilaže:

- diplomu o završenoj srednjoj školi (original ili ovjeren prijepis),

- svjedočanstva o završenim razredima srednje škole (original ili ovjeren prijepis), odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji su završili srednju školu u inostranstvu,

- uvjerenje o državljanstvu za strane državljane i

- izvod iz matične knjige rođenih.

Prijave na konkurs predaju se neposredno ili putem pošte na adresu: Islamski pedagoški fakultet u Bihaću, Žegarska aleja bb 77000 Bihać, najkasnije do 30. septembra 2008. godine.

 

Prijemni ispit će se održati 06. oktobra 2008. god., ponedjeljak u 10.00 sati, a objava rezultata isti dan.

Učenici generacije i učenici sa odličnim uspjehom osim što su oslobođeni prijemnog ispita imaju osiguran besplatan internat kao i studenti slabog imovnog stanja.

Fakultet raspolaže Internatom za smještaj i ishranu studenata.

 

Naknadno će se raspisati konkurs za upis master studija (II ciklus) odsjek islamske vjeronauke i specijalističkog studija Halal-kvaliteta.  

 

Detaljne informacije o upisu mogu se dobiti u Sekretarijatu, Studentskoj službi Fakulteta,  ili putem tel. ++387(0)37 220162, 228161 i www.ipf.unbi.ba

 

 Sekretarijat Fakulteta

 
 
Islamski pedagoski fakultet u Bihacu