Raspored predavanja - mart 2013. Ispis
Obavijesti - I ciklus - Raspored predavanja
Autor Administrator   
Ponedjeljak, 25 Februar 2013 14:18

Raspored predavanja za ljetni semestar od 25.februara - 31.marta 2013. god.

 

 

 

08 - 09,30

10 - 11,30

12,30 -14,00

14.00-15.30

16.00-

PON

 

II

Uvod u nauku akaida

Uvod u IKC

Vjezbe Metodika islamske vjeronauke I  16,15-17,45

 

IV

IKC na Balkanu

Engl. j. I

Engl. j. vjezbe

 

VI

Arapski jezik kroz praksu

Savremena fikhska pitanja

Vježbe Metodika islamske vjeronauke II  17,45-19,00

 

SPDS

Uvod u arapski jezik

Humanizam religijski sistema

Vježbe porodični odgoj od 14,45- 16,15

UTOR

 

II

Osnove morf. ar. j.

Opća psihologija

Uvod u da'vu

 

IV

Humana ekologija

Razvojna psihologija- vježbe

Razvojna psihologija- predavanja

 

VI

Osnovi hadisa

Metodika isl. vjer. II (predavanja 3 sata )

 

SPDS

Psihologija ličnosti- vježbe

Humanizam religijskih sitema

Uvod u arapski jezik

od 12,00

SRIJ

 

II

Osnovi hadisa

Uvod u akaid

Teorija nastave od 16.00-17,50  vježbe

 

IV

Metodika I (predavanje 3 časa)

Od 10,45 Hadiski tekstovi

 

VI

Savremena fikhska pitanja

Arapski kroz praksu, vježbe

Fikh II

 

SPDS

Predškolska pedagogija od 10,45

Predškolski odgoj predavanja

Komunikacija i mediji-vježbe

Predškolski odgoj vježbe od 16:00-17,30

ČET

 

II

Osnove morf. ar. j

Uvod u Davu

Opća psihologija vježbe

Teorija nastave od 16.00-17,30  predavanja

 

IV

Ibadat

Hadiski tekstovi

 

VI

Fikh II

Pedagoška psihologija vježbe

 

SPDS

Komunikacija i mediji -predavanja

Komunikacija i mediji -predavanja

PETAK

 

II

Osnovi hadisa

 

IV

Ibadat

Humana ekol.vježbe

 

VI

Pedagoska psihologija -predavanje*

( 08 i 22.mart)

Pedagoska psihologija-

predavanje

 

SPDS

Psihologija ličnosti -predavanje**

( 8 i 22.mart)

Psihologija ličnosti-

predavanje

Porodična pedagogija- predavanje od 16h - 19,30

( 15 i 29 mart)


* Predavanja iz Pedagoške psiholgije se realizuju u 15 dana

** Predavanja iz Porodične pedagogije i Psihologije licnosti se realizuju svakih 15 dana  (sedmično se smjenjuju)