Hakija Kanurić

docent

hakija.kanuric@ipf.unbi.ba

Hakija Kanurić

Hakija Kanurić rođen je 31. 12. 1971. godine u Jezerskom u Bosanskoj Krupi. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a srednju elektrotehničku u Zagrebu. Osnovne, magistarske i doktorske studije iz oblasti islamskog prava završio je na Islamskom univerzitetu „Imam Muhammed b. Saud“ u Rijadu. Na ovom Univerzitetu bio je angažovan i kao asistent na predmetima iz oblasti islamskog prava.

Od 2015/2016. akademske godine angažovan je na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću kao vanjski saradnik na raznim predmetima iz islamskih znanosti, a u radni odnos na istom fakultetu stupio je koncem 2018. godine.

Voditelj je sekcije Kur'ana časnog i član je Tima za međunarodnu saradnju i projekte IPF-a. Trenutno obavlja funkciju voditelja II ciklusa studija.

Aktivno objavljuje naučne članke i tekstove i drži predavanja iz oblasti islamistike. Urednik je Zbornika radova Islamskog pedagoškog fakulteta.