Smaila Balić-Rahmanović

viši asistent

smaila.balic@ipf.unbi.ba

Smaila Balić-Rahmanović

Rođena u Bihaću 10.02.1994. godine. Nakon završetka gimnazije upisuje Islamski pedagoški fakultet u Bihaću, Odsjek za socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb. Studij završava kao studentica generacije sa prosjekom ocjena 9.70 što je čini studentom sa najboljim prosjekom u historijatu Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Dobitnica je priznanja za jednog od najboljih studenata u FBiH od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Tokom studija obnašala je funkciju predsjednice Asocijacije studenata IPF-a u Bihaću. Kroz Asocijaciju studenata zajedno sa ostalim kolegama bila je inicijator i realizator mnogih društvenih aktivnosti. Osnivačica je Udruženja „Socijalnih pedagoga USK“ na čijem čelu se nalazila od 2016. do 2018. godine. Tokom studija bila je i član Međureligijskog vijeća BiH, kao i Odjela za brak i porodicu Muftijstva bihaćkog. Jedno vrijeme bila i urednica radio emisije RTV USK „Savjet stručnjaka“, kao i glavni urednik studentskog Časopisa „Poruka“. Trenutno je članica Udruženja „Ujedinjene žene BiH“.

Magistrirala je na Odsjeku za socijalnu pedagogiju na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici sa prosjekom 9.3. Zaposlena je kao viši asistent na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću na kojem je u periodu od 2017. do 2019. bila Koordinator za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju. U periodu od 2020. do 2021. godine obnaša funkciju Voditelja Odsjeka za socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb, a trenutno je Voditelj stručne prakse za studente.

Učesnica je mnogobrojnih seminara, okruglih stolova i konferencija i studentica je trećeg ciklusa studija Univerziteta u Tuzli.