16 dana aktivizma povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

16 dana aktivizma povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Povodom 16 dana aktivizma u okviru svjetske kampanje za obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, studenti IPF Odsjeka Socijalne pedagogije i duhovne skrbi su organizirali predavanje i performans koji je izazvao značajnu pažnju među onima koji su imali priliku popratiti ovaj događaj.

Predavanje i performans pod nazivom “Nasilje u romantičnim vezama” su bili namijenjeni razvijanju svijesti o ovoj problematici među studentskom populacijom. Ovim putem poslane su značajne poruke o borbi protiv nasilja nad ženama i njihovim pravima.

Ideju za ovaj poduhvat studenti su dobili u okviru predavanja i radionica iz predmeta Psihologija djetinjstva i mladosti gdje su osvijestili značaj prevencije i rane intervencije u slučaju pojave nasilja u romantičnim vezama i to posebno kod adolescenata.

slika-nasilje-1.jpg

slika-nasilje-2.jpg

slika-nasilje-3.jpg