16 dana aktivizma protiv nasilja u porodici

PROGRAM „16 DANA AKTIVIZMA PROTIV NASILJA U PORODICI“

U vremenskom periodu od 25.11.-10.12. na Islamskom pedagoškom fakultetu organiziran je program aktivnosti “16 dana aktivizma protiv nasilja u porodici“. Naime 16 dana aktivizma protiv nasilja u porodici  je svjetska kampanja koja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava. Navedena Kampanja nastala je u okviru Centra za žensko globalno liderstvo na Univerzitetu Ratgers 1991. godine, kao zahtjev za ukidanja svih vrsta nasilja nad ženama. Polazeći od činjenice da je nasilje u porodici veliki društveni problem i da je podizanje svijesti o istom obaveza kako društvene zajednice tako i svakog pojedinca, osmišljen je plan aktivnosti za studente u smilsu upoznavanja te podizanja svijesti o navedenoj problematici. Projekat  obuhvata: Set radionica za studente, projekciju filma „Mission Rape a Tool of War“, prezentacija rada Udruženja Žene sa Une (Sigurna kuća Bihać), Projekciju amaterskih filmova studenata na temu „Ljudska prava  i slobode“  te prezentacije  studentskih projekata. U okviru navedenih aktivnosti dana 25.11.2018. godine (utorak) upriličena je prezentacija Udruženja „Žene sa Une“ sa posebnim osvrtom na način rada i funkcionisanja Sigurne kuće u Bihaću. Izvršna direktorica Aida Behrem studente je upoznala sa nastankom Udruženja Žene sa Une, aktivnosti koje obuhvataju u svom radu te dosadašnjim projektima.  Nadalje gospođa Aida Behrem govorila je o radu Sigurne kuće, implementaciji Zakona o zaštiti od nasilja u porodici te postupanje sa žrtvama porodičnog nasilja od momenta prijavljivanja nasilja te smještaja u Sigurnu kuću. Zahvaljujemo Upravi fakulteta na ukazanoj podršci prilikom realizacije navednog projekta.

16_dana_aktivizma_01.jpg

16_dana_aktivizma_02.jpg

16_dana_aktivizma_03.jpg