3. međunarodna konferencija „New Technologies NT-2016”

3. međunarodna konferencija „New Technologies NT-2016”

Obavještavamo sve zainteresirane da će se 13. i 14. maja 2016. godine u Mostaru održati 3. međunarodna konferencija „New Technologies NT-2016”. Pored našeg Univerziteta, organizatori i partneri konferencije su Akademija nauka i umjetnosti BiH, Društvo za robotiku BiH, Mašinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić” u Mostaru, Univerzitet u Tuzli i Tehnološki park INTERA. Konferencija pokriva područja mašinstva, elektrotehnike, elektronike, informatike, građevine, drvne industrije, tekstilne industrije, energetike, metalurgije, robotike, mehatronike, obnovljivih izvora, energije, bioinženjerstva, poljoprivrede, stočarstva, voćarstva, logistike, okolišnih sistema i ekologije.

Cilj konferencije je da okupi naučnike i privrednike u navedenim oblastima u svrhu razmjene znanja i implementacije novih tehnologija u praksi.

Rok za registraciju je 15. april 2016. godine, a sve detalje o načinima prijave možete pronaći na internet stranici http://www.icnt.robotika.ba/index.html .