Previous Next

Asocijacija studenata na izletu – Sokolačka kula

Asocijacija studenata Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću proteklu nedjelju odlučila je provesti u prirodi. Studenti koji su se odazvali izletu imali su priliku posjetiti Sokolačku kulu jednu od znamenitosti grada Bihaća. Stare utvrde imale su značajnu ulogu u odbrani srednjovjekovnih gradova, a način njihove gradnje, oblik, kvalitet i trajnost ovisili su o vremenu i prostoru njihovog nastanka. Utvrde su bile jedna vrsta prepreke i zaštite nastanjenog mjesta. Funkcija im je bila da omoguće čvrstu, sigurnu i trajnu odbranu branjenog prostora od neprijateljskih napada, posebno u prošlim vremenima kada je zaštita bila otežana i zavisila je od mjesta i položaja naselja. U mirnodopskom razdoblju one su čuvale sigurnost naselja ili određenog strateškog položaja u blizini tog naselja. Takvu funkciju u srednjem vijeku i osmanskom periodu vladanja Bosnom imala je i Sokolačka utvrda kod Bihaća. Grof Lothar Berks, načelnik bihaćkog okruga u vrijeme austro-ugarske vladavine, 1898. godine restaurirao je sokolačku utvrdu i od tada je ona bila otvorena za posjetioce. Kasnije je na jednom katu sokolačke kule bila uređena kafana, u kojoj su se mogle nabaviti razglednice i osnovni podaci o gradu. Opravka i zaštita ovoga starog grada u stoljeću prije ovog izvršena je 1953. godine, a zatim je 2015. godine urađena nova rekonstrukcija koja je rađena u sklopu projekta "Održivo upravljanje turizmom jadranske baštine HERA", kojeg je finansirala Evropska unija, a sufinansirali su je Vlada Unsko-sanskog kantona i Grad Bihać, u sklopu čega je većina objekta, oko 90 posto, obnovljeno i stavljeno u funkciju. Nakon što su studenti imali priliku vidjeti panoramu grada Bihaća sa Sokolačke kule, izrazili su želju za ponovnom posjetom istoj tvrđavi. Nadamo se da će biti prilike za ponovnom posjetom staroj kuli.