dr. Enes Karić u posjeti Fakultetu

Direktor Uprave za obrazovanje i nauku akademik prof. dr. Enes Karić na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću

Akademik prof. dr. Enes Karić direktor  Uprave za obrazovanje i nauku pri Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini sa saradnicima šefom Odjela za vjeronauku u Upravi za obrazovanje i nauku doc. dr. Nezirom Halilovićem i direktorom Uprave za društvenu brigu Hamedom Efendićem upriličio je 19. marta 2016. godine zvaničnu posjetu Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću. Akademika dr. Karića i njegove saradnike u svojstvu domaćina primio je dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću prof. dr. Fuad Sedić, bihaćki muftija Hasan ef. Makić, prodekan za nastavu i studentska pitanja prof. dr. Izet Terzić i prof. dr. Muharem Štulanović.
Posjeta je iskorištena za radni sastanak gostiju i domaćina na kojem se razgovaralo o Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, odnosima sa Univerzitetom u Bihaću i Islamskom zajednicom, njegovom razvijanju i jačanju, budućim planovima, većoj mođusobnoj povezanosti fakulteta unutar Islamske zajednice, razmjeni studenata i profesora, studijskim odsjecima, Studentskom domu, odvijanju nastavnog procesa i uopće o unaprijeđenju saradnje Fakulteta s institucijama u okviru Islamske i društvene zajednice.
Na kraju dr. Karić je izrazio podršku Fakultetu, dekanu i nastavnicima, uz uvjerenje da Fakultet ima kapacitete da zajedničkim snagama snažnije djeluje i ostvaruje još značajnije rezultate.
Dekan Fakulteta prof. dr. Fuad Sedić i bihaćki muftija Hasan ef. Makić su se zahvalili dr. Karću i saradnicima na posjeti, konstruktivnim prijedlozima i smjernicama i potvrdili opredjeljenost da pozicija Fakultet u društvu mora biti izraženija i prepoznatljivija.
H. Nesimović
Dr.Karic.JPG