Forum o visokom obrazovanju u islamskom svijetu

 

FORUM O VISOKOM OBRAZOVANJU U ISLAMSKOM SVIJETU

U organizaciji Vijeća za visoko obrazovanje Republike Turske (YOK), u Ankari je 26. i 27. jula ove godine održan forum na temu „Formiranje područja visokog obrazovanja u islamskom svijetu." Na forumu je bilo prisutno preko 330 rektora ili njihovih predstavnika iz 37 različitih muslimanskih zemalja.

Generalni pokrovitelj foruma bio je Redžep Tajjib Erdoan, predsjednik Republike Turske, koji je učesnike foruma ugostio u predsjedničkoj palati i obratio se prisutnima. U svom obraćanju podsjetio je na značaj bratskog odnosa među muslimanima i njihovog međusobnog savjetovanja, kao i da visoko obrazovanje u muslimanskom svijetu mora ići bržim koracima naprijed. Predsjednik Erdoan pozvao je univerzitetske profesore za uzmu aktivno učešće u javnom životu i pripreme nove generacije koje će se moći nositi sa izazovima s kojima se suočava islamski svijet.

Ovogodišnji forum se bazirao na nekoliko veoma bitnih tema iz područja visokog obrazovanja: a) kvalifikacioni okvir i osiguranje kvalitete, b) ECTS i mobilnost, c) agencije za ekvivalenciju i priznavanje diploma, d) organiziranje zajedničkih studijskih programa.

Tokom foruma potencirana su mnoga pitanja, a između ostalog najviše su naglašena sljedeća:

- nužnost međusobne saradnje s ciljem razmjene iskustava, pogotovo sa skoro osnovanim univerzitetima iz nerazvijenih zemalja,

- iako postoji velika disproporcija u kvaliteti nastave i naučno-istraživačkog rada, izražena je spremnost da se univerziteti u muslimanskom svijetu bolje upoznaju  i ostvaruju različite oblike saradnje na svim nivoima,

- značaj jačanja programa saradnje između univerziteta u muslimanskom svijetu, kako bi muslimanski svijet imao samostalan program i tako omogućiti lakši transfer kvalitetnih naučnih dostignuća,

- poražavajući je podatak da na listi najkvalitetnijih univerziteta u svijetu, a prema najrelevantnijim listama, nema univerziteta iz islamskom svijeta, te je zbog toga tom pitanju posvećena posebna pažnja kroz niz izlaganja i diskusija,

- susret više od 330 rektora ili njihova predstavnika iz 37 različitih muslimanskih zemalja, samo po sebi, predstavlja uspjeh, imajući u vidu nestabilnu političku situaciju u islamskom svijetu i različite oblike neprijateljstava između muslimanskih zemalja.

Drugi dan foruma bio je rezervisan za iznošenje zaključnih razmišljanja i preporuka. U tom dijelu posebno je istaknut značaj i uloga MEVLANA programa, zbog ostvarenih rezultata na planu umrežavanja univerziteta u islamskom svijetu, ali je istaknuta i činjenica da isti ostao ograničen zbog nedostatka jake financijske podrške kakvu ima ERASMUS i slični programi, iza kojih stoje jaki EU fondovi.

Prisutni su istakli postojanje značajnog broja prepreka koje sprječavaju sprovođenje ove ideje u stvarnosti, poput jezičkih barijera i nacionalnih specifičnosti, a kao najveća barijera koja sprječava da se na ovom planu naprave veći iskoraci prisutni su istakli odsustvo volje, najčešće političke volje koja u velikoj mjeri ometa realizaciju ovakvih plemenitih ideja.

Iz Bosne i Hercegovine, državni univerziteti iz Sarajeva, Zenice, Tuzle i Mostara imali su svoje predstavnike, kao i neki privatni univerziteti, poput IUS-a, a autoru ovih redaka je pripala čast da na ovakvom značajnom skupu predstavlja Islamski pedagoški fakultet u Bihaću, odnosno Univerzitet u Bihaću.

Dr. Hajrudin Hodžić

Forum_Ankara_01.jpg

Forum_Ankara_02.jpg

Forum_Ankara_03.jpg

Forum_Ankara_04.jpg

Forum_Ankara_05.jpg

Forum_Ankara_06.jpg

Forum_Ankara_07.jpg