Hajrudin Hodžić proglašen magistrom islamskih nauka

U subotu, 17.10.2009. godine, na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, Hajrudin Hodžić je uspješno odbranio magistarski rad pod naslovom „Uzroci pravničkih razilaženja u islamu i njihove refleksije s osvrtom na Bosnu i Hercegovinu".

Rad je odbranjen pred komisijom u sastavu: prof. dr. Admir Muratović, predsjednik, prof. dr. Enes Durmišević, član i prof. dr. Sulejman Topoljak, mentor i član. Ovim činom, Hajrudin Hodžić je stekao zvanje magistra islamskih nauka.

Hajrudin Hodžić je rođen u Kladnju 1977. godine. Istovremeno je završio redovno Medresu i vanredno opštu gimnaziju. Diplomirao je 2002. godine na Šerijatskom fakultetu Univerziteta u Damasku. Po svjedočenju njegovih profesora i kolega, bio je jedan od najboljih studenata i tako na najbolji mogući način promovirao našu zemlju na univerzitetu koji je brojao više od četrdeset različitih nacionalnosti. Trenutno radi kao asistent na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, a svoj nesebičan doprinos daje u svim aktivnostima od opšteg društvenog značaja koje se organiziraju u Bihaću i šire.

U svom izlaganju njegov mentor prof. dr. Sulejman Topoljak o njemu je rekao: „U vrijeme kada postoji jedna opća apatija prema nauci i naučnicima, bio sam počašćen da sam imao kandidata kao što je Hajrudin Hodžić. Kao istraživač, nadam se da će, ako Bog da, dostići visok nivo u nauci, jer sve one osobine koje treba da ima jedan istraživač on ih posjeduje. I ne samo to, on ih i koristi. To je, prije svega: inteligencija, upornost, strpljenje i volja..."

Iz rada izdvajamo:

„...Ovo istraživanje možemo sa naučnog i društvenog aspekta opravdati na slijedeći način:

1. Tematika pravničkih razilaženja zadire u sve segmente islamskog prava, čije konsekvence nisu dovoljno istražene na jezicima našeg podneblja,

2. Niko do sada nije pisao opširniju studiju o pravničkim razilaženjima u islamu kojom je

obuhvatio uzroke, prirodu i refleksije, te je s naučne strane rad potpuno opravdan,

3. Početkom devedesetih godina prošlog stoljeća muslimani Balkana se susreću sa različitim

shvatanjem islama, što rezultira pojavu odbojnosti i sumnje u "različito", mada ono može biti, sa vjerske strane, potpuno validno i ispravno. Ovaj rad u jednom svom dijelu pokušava dati pojašnjenje da te različitosti nisu pogrešne, iako su strane. Zbog toga je ovaj rad i društveno opravdan,

4. Ova tema dobija na značaju s obzirom na teško stanje islamskog ummeta i na velike podjele koje su, djelomično, prouzrokovane upravo pogrešnim shvatanjem pravničkih razilaženja,

5. Poznavanje pravničkih razilaženja u islamu, preduslov je za opsežnije izučavanje islamskog prava, jer pravnička razilaženja predstavljaju sastavni dio islamskog prava,

6. Ovaj rad istražuje uticaj kojeg pravnička razilaženja imaju na društvene odnose, pa samim tim doprinosi shvatanju brojnih društvenih pojava, njihovom pravilnom poimanju i rješavanju."

 

 

N. Horozović