Halka hadisa na Fakultetu

 

Halka hadisa na Islamskom pedagoškom fakultetu

Svako dobro djelo koje radimo u životu treba ga raditi s čistim nijetom, nijetom u ime Allaha. Sva zahvala pripada našem Gospodaru Svjetova koji je sve stvorio na nebesima i na Zemlji. Salavat i selam na našeg poslanika Muhammeda a.s., njegovu porodicu i ashabe. Islamski pedagoški fakultet pored odgojno-obrazovnog sistema i obrazovanja nastoji omogućiti i mnoge vannastavne aktivnosti a ovaj put riječ je o „Halki hadisa" koju održava i vodi naš dekan Fakulteta prof. dr. Fuad Sedić. Ideja se rodila nekoliko godina unazad, i hvala Allahu zaživjela. Sa ponosom je ističemo jer je to hairli djelo od kojeg se svi možemo okoristiti. Svjedoci smo nemorala, poroka, devijacija koja su masovno zavladali društvom, omladinom, sve je „in" što nije u skladu sa islamom i obrnuto. Pa na ovakav način se trudimo privući prije svega omladinu ali i ostalu populaciju u lijep ambijent i okruženje gdje će slušati, učestvovati, komentarisati iznijeti svoja mišljenja. Ove akademske godine obrađujemo zbirku hadisa: „Rijadus-salihin" Vrtovi pobožnjaka od imama Nevevija r.a.,. Halka hadisa se održava svake srijede poslije jacije namaza u prostorijama Fakulteta, na kojoj učestvuju kako studenti Islamskog pedagoškog fakulteta tako i studenti ostalih Fakulteta i omladina iz okruženja što je za svaku pohvalu.

Halka hadisa bazira se na čitanju hadisa, profesor ih objasni i upoređuje ih sa današnjom slikom okruženja, problema i stvari sa kojima se susrećemo u svakodnevnom životu te kako treba postupiti ali s posebnom pažnjom i ljubavi nama slušaocima to oslika, objasni te na takav način imamo jasniju sliku i naravno jasnije razumijevanje hadisa. Hadisi su podjeljeni u tematske cjeline poput vjerovanja, edeba, morala, odgoja, ahlaku, hadisi o nadi u Allahovu milost, strahu od Njegove kazne, odgoju duše, čišćenju i liječenju srca. Kada govorimo o hadisu, hadis je govor, riječi, poslanika Muhammeda a.s., savjeti, stvari koje je preporučio da se rade ili da ih se klonimo i to sa vjerodostojnim senedom prenosilaca zapisano i preneseno nama, poput vjerodostonjih prenosilaca Buharije i Muslima. Hadis i sunnet Poslanika a.s., su stvari koje koje su isprepletene a sunnet su stvari koje je Muhammed a.s., radio, preporučio da se rade ili šutnjom odobrio. Imam Malik b. Enes r.a., je rekao: „Sunnet je poput Nuhove lađe. Onaj ko se u nju ukrca spašen je, a onaj ko izostane biće potopljen".

Na nama je da uzimamo pouke i poruke iz događaja prijašnjih poslanika, vremena Muhammeda a.s., njegovih hadisa i da ih razumijemo kako bi mogli pravilno i pravedno postupiti u stvarima koje nam se dešavaju u svakodnevnom životu.

Ovakve stvari, predavanja trebamo da posjećujemo jer čitav život je škola, nikad dosta. Musliman treba da nastoji da bude ključ za svako dobro, a katanac za svako zlo. Treba da budemo aktivni dio društva, a ne pasivni, imati principe kojima ćemo se voditi. Ne dopustiti da budemo od onih koji samo komentarišu već da budemo spremni i uraditi, učiniti onoliko koliko je do nas da nam bude bolje. Pa s toga Halka hadisa je lijepa priča ovog Fakulteta, iz koje trebamo da uzimamo pouke i poruke te ih primjenimo u svome životu s čežnjom da budemo bolji po sebe po društvo jer kao takvo će funkcionisati.

Napomena: Halka hadisa nakon pauze zbog ispita, nastavlja se održavati početkom novog semestra.

Molimo Allaha da nam podari razum pomoću kojeg ćemo ispravno razumijevati i usvajati znanje koje će nam koristiti i shodno tome se i ponašati i postupati kroz život, da nas sačuva zla i belaja koje hara društvom, te da nagradi našeg profesora koji izdvaja vrijeme da prenese znanje studentima i svim onima koji učestvuju na Halki hadisa a i nas učesnike koji rado izdvojimo svoje vrijeme za hairli stvari. Amin !

Bihać, 10.02.2018. g.

Ahmedin Seferović

Halka_hadisa_01.jpg

Halka_hadisa_02.jpg

Halka_hadisa_03.jpg

Halka_hadisa_04.jpg