Humana aktivnost mjeseca novembra

Islamski pedagoški fakultet je i ove godine odlučio na poseban način obilježiti 20. novembar – Međunarodni dan djeteta. Budući da IPF ima potpisan Memorandum saradnje sa Sociopedagoškom životnom zajednicom u Bihaću odlučili smo da štićenike istoimene Zajednice, zajedno sa studentima treće godine Socijalne pedagogije i duhovne skrbi, a u pratnji mr. Smaile Balić odvedemo u gradsko kino. Gledanju filma prethodilo je druženje i zajednička kahva. I studenti i djeca su bili oduševljeni ovim susretom, a svoje druženje nastavljaju u ovoj sedmici za vrijeme obavljanja stručne prakse u Sociopedagoškoj životnoj zajednici.