Previous Next

IPF u Bihaću obilježio Međunarodni dan arapskoga jezika

Od 2012. godine se 18. decembar obilježava kao Međunarodni dan arapskoga jezika. Ovaj svjetski jezik posebnu važnost ima u tradiciji muslimanskog svijeta gdje se izučava kao jezik objave i univerzalan je oblik komuniciranja pripadnika islamske vjeroispovijesti, bez obzira na naciju, rasu ili bilo koje druge različitosti.

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću od svog osnivanja njeguje ljubav studenata prema učenju arapskog jezika, a dugogodišnje redovno organiziranje besplatnih kurseva za sve nivoe znanja doprinijelo je da se ovaj jezik izučava i kroz vannastavne aktivnosti. Obilježavanje Međunarodnog dana arapskog jezika obuhvatilo je nekoliko različitih zanimljivih sadržaja.

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću je i ove godine posebnim programom obilježio ovaj značajan dan. Na početku programa prisutnima se obratio dekan Fakulteta, dr.sc. Hajrudin Hodžić, koji je ujedno i profesor na katedri za arapski jezik. Dekan Hodžić je podsjetio na značaj arapskog jezika u svijetu, te se zahvalio vrijednim studentima, a posebno asistentici mr. sc. Mersihi Čaušević koja je bila koordinator svih aktivnosti vezanih za obilježavanje ovoga dana.

Svoju ljubav i privrženost arapskom jeziku studenti su pokazali kroz recitacije i video-materijale na kojima su radili u prethodnom periodu, gdje su snimili promotivni film o Fakultetu na arapskom jeziku, kao i asistentica Nina Halilbašić koja je sa arapskog jezika prevela, a zatim i pred auditorijem pročitala sastav na temu „Nema života bez jezika“.

Fokus na ovogodišnjem obilježavanju Međunarodnog dana arapskog jezika bila je na arapskoj književnosti, gdje je asistentica mr. sc. Mersiha Čaušević održala kraće izlaganje o posebnosti arapske književnosti i vlastitom iskustvu izučavanja iste.

Na spomenutoj svečanosti asistentica mr. sc. Mersiha Čaušević je na arapskom jeziku recitirala stihovi iračke pjesnikinje Nazik el-Melaike, a student Irfan Brakić, student Odsjeka za socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb je svojim milozvučnim glasom oduševio prisutne čitajući prevod spomenutih stihova.