IPF u Bihaću publikovao Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije o migracijama

Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću publikovao je Zbornik radova sa IV međunarodne naučne konferencije „Migracije u savremenom dobu – uzroci i posljedice“ koja je implementirana u oktobru 2020. godine. U zborniku su objavljeni autorski radovi koji se bave različitim aspektima migracija, njihovih uzroka i posljedica, kao i interesa koje razvijene zemlje kroz migracijske procese ostvaruju u vremenu u kojem živimo. Posebna pažnja je posvećena analiziranju migracijskih procesa i njenih posljedica u Bosni i Hercegovini i Unsko-sanskom kantonu. Učesnici konferencije i autori pristiglih radova su ponudili moguća rješenja s intencijom da se osigura politička i ekonomska stabilnost Bosne i Hercegovine, s posebnim fokusom na očuvanje i zaštitu Bošnjaka, njihove kulture i multietničke vrijednosne orijentacije, kao i vjerskog identiteta muslimana.

Iako su specifični uvjeti rada Konferencije zbog trajanja pandemije Covid-19 dodatno otežavali odziv izlagača i učesnika Konferencije, učesnici Konferencije i autori objavljenih radova su dali svoj doprinos kroz svoje radove kroz koje su istakli značaj migracijskih procesa s aspekta sigurnosno-ekonomske politike u Bosni i Hercegovini i zemljama okruženja. U radovima su analizirani različiti uzroci migracijskih procesa, te su predstavljene njihove posljedice koje se reflektuju na Bosnu i Hercegovinu, a naročito na Unsko-sanski kanton. Zbornik je posebno značajan jer predstavlja razmjenu informacija i iskustava iz oblasti sigurnosti, socijalne zaštite, zaštite zdravlja i sl. Publikovani radovi predstavljaju naučna dostignuća istraživača iz područja multidiciplinarnih znanosti, a kontekst radova pripada različitoj normativnoj i idejnoj ambijentalnosti gdje se problematika migracijskih procesa sagledava s društvenog, humanističkog i zdravstvenog aspekta.

Koristimo priliku da se zahvalimo poštovanim učesnicima Konferencije, autoricama i autorima, kao i recenzentima koji su dali značajan doprinos u promišljanju novih istraživanja i teorijskih pristupa iz oblasti migracijskih procesa. Redakciji Zbornika, kao i svim ostalim saradnicima angažovanim u njegovoj realizaciji, koji su doprinjeli osvjetljavanju ovog složenog društvenog fenomena, važnog za Bosnu i Hercegovinu i Unsko-sanski kanton, upućujemo izraze dubokog poštovanja i zahvale, a posebnu zahvalu dugujemo predsjedniku naučnog odbora Konferencije prof. dr. Sulejmanu Topoljaku, predsjedniku organizacionog odbora prof. dr. Hajrudinu Hodžiću, sekretaru Konferencije doc. dr. Hakiji Kanuriću, kao i uredniku Zbornika dr. sc. Nedimu Čiriću.

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću