Islamski pedagoški fakultet u Bihaću: 25 godina kvalitete u nastavnim i vannastavnim aktivnostima

Na nedavno održanoj konferenciji „Savremeni izazovi i unapređenje kvalitete nastave islamske vjeronauke“ u organizaciji Islamskog pedagoškog fakulteta iz Bihaća rektor Univerziteta u Bihaću kazao je da Islamski pedagoški fakultet prednjači u odnosu na sve ostale fakultete ovog univerziteta kada su u pitanju aktivnosti koje su izvannastavne, istraživački rad, organizacija okruglih stolova, javnih tribina i slično. Isto to kazao je i za Asocijaciju studenata ovog fakulteta.

Dekan Islamskog pedagoškog fakulteta prof. dr. Hajrudin Hodžić ponosan je na to te, pored obrazovne, ističe odgojnu komponentu studenata ovog Fakulteta.

- Od samog osnivanja, Fakultet je pridavao posebnu pažnju odgojnom radu sa našim studentima. Različiti oblici odgojnog rada i djelovanja naših profesora, prvenstveno su usmjereni na razvijanje pozitivnih vrijednosnih orijentacija kod mladih ljudi, razvijanje pozitivnog pogleda na život, te promoviranje optimizma i socijalne otvorenosti prema potrebama svakog pojedinca u zajedničkom životnom prostoru i vremenu - kazao je za Preporod.info dekan Hodžić.

Pristup o kojem govori dekan Hodžić značajno doprinosi bogaćenju i oplemenjivanju ličnosti studenata, što uz kontinuirano razvijanje profesionalnih kompetencija kroz studiranje polučuje izuzetno uspješne rezultate.

- Naravno, postizanje uspjeha ne bi bilo moguće bez nesebičnog zalaganja naših uposlenika koji, pored nastavnog i naučno-istraživačkog angažmana, kroz individualni i grupni pedagoški i savjetodavni rad naglašavaju značaj odgojnih vrijednosti u praksi, što je u skladu s poznatom arapskom izrekom da „svaki čovjek može ponuditi samo ono što posjeduje i ništa više“ - istakao je Hodžić.

Značaj vjeroučitelja

Pozitivna energija i vrijednosti koje studenti ponesu od svojih nastavnika su poput „virusa“ koji oni prenose na svoju okolinu i životni prostor. Na takav način se stvara pozitivno okruženje i vrijednosno bogat ambijent za zdravo odrastanje i življenje.

- Često nismo svjesni značaja profesionalne uloge marljivih vjeroučitelja, koji uz ono obavezno sadržajno znanje koje je propisano nastavnim planom i programom, prenose i promoviraju one najvažnije univerzalne vrijednosti kojima se oblikuje svijest, mišljenja i stavovi djece i mladih generacija koje se obrazuju u osnovnim i srednjim školama. Očekujem i duboko sam uvjeren da će uz Allahovu, dž.š., pomoć, kao i uz snage mladih učenih ljudi koje obrazujemo na našem fakultetu, pozitivni procesi i rezultati njihovog iskrenog i predanog rada biti prepoznati od šire društvene zajednice - naglasio je Hodžić.

On je kazao da pozitivne tragove njihovog djelovanja već danas pronalazimo u svim porama našeg društva.

- Iskreno se nadam da će se isto nastaviti i u budućnosti. Iako sveukupni ambijent i život u Bosni i Hercegovini ne pruža dovoljno pažnje i podrške mladim generacijama za njihovo napredovanje i samoaktualizaciju, u narednom periodu planiramo više energije i snage usmjeravati na podsticanje motivacije za ostvarivanje još boljih rezultata kako kod naših studenata, tako i u saradnji sa našim diplomantima zaposlenim na tržištu rada - najavio je dekan Hodžić.

Kvalitet obrazovanja i migracije

Neizostavno pitanje je i pitanje (ne)kvalitete obrazovanja. U savremenim tržišnim uvjetima, napomenuo je dekan Hodžić, kada je riječ o kvaliteti visokog obrazovanja, akcenat se najčešće stavlja na odgovornost institucija visokog obrazovanja i vrednovanja kvalitete visokog obrazovanja. S obzirom da nauka i tehnologija doživljavaju progresivan napredak, potrebno je napomenuti da se kontinuirano javlja potreba za inoviranjem nastavnog rada, a u svrhu razvoja i unapređenja kvalitete visokoškolskog obrazovanja. Pri tome, zadovoljstvo i potrebe studenata s jedne strane, te kompetencije univerzitetskih profesora i očekivanja tržišta rada i šire društvene zajednice s druge strane, postali su prioriteti u ukupnoj kvaliteti visokog obrazovanja.

- Kada je riječ o kvaliteti visokog obrazovanja na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, menadžment fakulteta u saradnji sa našim uposlenicima i studentima kontinuirano radi na unapređenju kvalitete kako bi se odgovorilo na sve izazove koje nosi današnje vrijeme i društvo. Iako su ulaganja u nauku i obrazovanje u Bosni i Hercegovini generalno na vrlo niskoj razini u odnosu na zemlje EU, kao fakultet koji je otvoren prema široj javnosti, mi konstantno pokušavamo u okviru vlastitih mogućnosti pratiti savremene tokove i trendove u oblasti nauke, tehnologije i sl., a kako bi se studentima omogućilo što kvalitetnije studiranje, ali i podigao ukupni studentski standard na viši nivo - kazao je dekan Hodžić.

Pored redovne nastave, nastavio je Hodžić, tome najbolje svjedoči kontinuirano organiziranje velikog broja vannastavnih aktivnosti, bogat kulturno-vjerski život studenata, rekreacije i drugi zanimljivi događaji koje vode uposlenici Fakulteta u saradnji sa lokalnom zajednicom, poslovnim partnerima i bivšim studentima.

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću ove godine obilježava 25 godina rada, a poseban problem za sve fakultete jeste odlazak mladih ljudi van Bosne i Hercegovine.

- Problem odlaska mladih je problem čitavog bosanskohercegovačkog društva, a u Krajini je najizraženiji zbog geografske blizine i tradicionalnih migracija Krajišnika u zapadnu Evropu. Tendencija smanjenja broja stanovnika u Krajini podjednako pogađa sve segmente društva: zdravstvo, privredu, itd., ali se u obrazovanju najviše osjeti - naveo je Hodžić.

Kada je u pitanju visoko obrazovanje, istaknuo je on, pad broja studenata se osjeti na svim univerzitetima u Bosni i Hercegovini. Primjera radi, Univerzitet u Sarajevu je prije deset godina imao 57.000, a danas broji 27.000 studenata, uglavnom zbog demografskog pada i migracija.

- Ista situacija je i na ostalim javnim univerzitetima, pa i na Univerzitetu u Bihaću. Na našem fakultetu se osjeti blagi pad broja studenata, ali se nadamo da je to pojava privremenog karaktera koja će se promijeniti uvođenjem novih studijskih programa - poručio je na kraju dekan Hodžić.

(Preporod.info)