Islamski pedagoški fakultet u Bihaću promovisao nove diplomante i magistrante

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću promovisao nove diplomante i magistrante

Povodom obilježavanja 21 godine rada Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću je 23. decembra 2016. promovisao 32 diplomanta i 6 magistara.  Svečanosti su, osim domaćina, slavljenika, njihove rodbine i prijatelja, prisustvovale brojne zvanice među kojima: mr. sc. Husein ef. Smajić zamjenik reisu-l-uleme mr. sc. Huseina ef. Kavazovića, bihaćki muftija Hasan ef. Makić, ataše za vjerska pitanja pri Ambasadi Kraljevine Saudijske Arabije gosp. Abdul-Medzid el-Gajs, direktor Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku mr. Dževdet Šošić, prorektor za naučno-istraživački rad i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Bihaću prof. dr. Amela Čolić, bivši rektor Univerziteta u Bihaću prof. dr. Refik Šahinović, dekan Biotehničkog fakulteta u Bihaću prof. dr. Husein Vilić, direktor medrese Džemaludin ef. Čaušević u Cazinu prof. Salih Dervić, glavni imam Medžlisa IZ-e u Bihaću Mensur ef. Ćehić i drugi.

Prisutnim su se obratili dekan dr. Fuad Sedić, ataše za vjerska pitanja pri Ambasadi Kraljevine Saudijske Arabije gosp. Abdul-Medzid el-Gajs,  prorektor na Univezitetu u Bihaću prof. dr. Amela Čolić,  bihaćki muftija Hasan ef. Makić te zamjenik reisu-l-uleme mr. Husein ef. Smajić.

Promocija2016_01

Poslije obraćanja uručena su priznanja najboljim diplomantima i studentima. Zlatna plaketa dodijeljena je Balić Smaili, Odsjek socijalna pedagogija i duhovna skrb, koja je u historiji Fakulteta ostvarila najbolji prosjek ocjena (9,70), srebrena Terzić Hamzi (9,12), a bronzana hafizi Merjem Šišić (9,05). Osim plaketa istima su dodijeljene i novčane nagrade, koje je donirala firma Amel-šeh iz Velike Kladuše u vlasništvu hadži Envera Melkića.Promocija2016_03

Pohvale su dodijeljene i studentima koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najbolji prosjek ocjena: Merjem Kanurić (8,93), Merjem Štulanović (8,36), odsjek Islamska vjeronauka, Safeta Bejtić (8,61), Elzedina Balić (8,42), Ammar Veladžić i Admir Midžić (8,5), sa Odsjeka socijalna pedagogija i duhovna skrb.

Pred kraj svečanosti diplome su primili: 30 Bakalaureat/Bachelor islamske vjeronauke I studijskog ciklusa: Hušidić Azra, Šahinović Asmira, Redžić Bahrudin, Dedić Haris, Bobić Halid, Tašaković Akaid, Beganović Zehrudin, Alešević Muhiba, Muminović Samir, Omanović Muhdin, Bušatlić Armina, Veladžić Nermina, Nadarević Hasan, Mujčinović Enes, Omerović Idriz, Duranović Suada, Bešić Edina, Fileković Semir, Alibegić Damir, Terzić Hamza, Koštić Bekira, Šišić Merjema, Suljić Amir, Bajrić Eldin, Bikić Lejla, Bikić Eldina, Husić Amina, Sijamhodžić Almira, Čandić Omerović Alijja i Husić Štulanović Sanela, 2 Bakalaureat/Bachelor Socijalne pedagogije i duhovne skrbi: Balić Smaila i Avdić Mirsada.

Diplome II ciklusa studija na Odsjeku islamska vjeronauka dodijeljene su magistrima: Varešlija Dervišu, Makić  Adilu, Vojić Fahrudinu, Kovačević Huseinu, (glavni imam MIZ-e Sanski Most), Čelenka Fikretu, (glavni imam MIZ-e Prnjavor) i Mustedanagić Ismetu.

Ispred diplomanata i magistranata auditoriju se u završnom dijelu programa obratila najbolja studentica Smaila Balić, koja je rekla: "Zahvaljujem se Uzvišenom Allahu što me počastio prije svega da budem student Islamskog pedagoškog fakulteta, a zatim i najbolji student u dosadašnjem historijatu Fakulteta. Posebna zahvala mojim roditeljima, jer zahvaljujući njihovom odricanju i dovama ja sam i ostvarila ove uspjehe. Zahvaljujem se i svojim profesorima na korektnom odnosu, počeli smo kao porodica i evo završavamo kao porodica. Studentima želim poručiti da uče i budu ustrajni u tome te da se ne boje živjeti najbolju verziju sebe."

Promocija2016_02.JPG

Video prilog sa RTVUSK: