Previous Next

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU UGOSTIO DOÇ. DR ELIF ERGÜN SA FAKULTETA ZA DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE ZNANOSTI UNIVERZITETA SAKARYA I HANIFE YAŞKIN SA GALATASARAY UNIVERZITETA U ISTANBULU

Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću nastavlja tradiciju kvalitetne međunarodne razmjene i mobilnosti nastavnog osoblja sa Univerzitetima iz Republike Turske.

U dekanatu Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, upriličen je prijem i radno konsultativni sastanak na nivou voditelja odsjeka između Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću i Fakulteta za društvene i humanističke znanosti na Univerzitetu Sakarya iz Republike Turske. U svojstvu voditelja odsjeka Socijalne pedagogije i duhovne skrbi, doc. dr. Nedim Čirić sa saradnicima Mr. sc. Anitom Ramulić Mujkić i prevodiocem dr. sc. Eminom Vildić susreo se sa voditeljicom odsjeka za Historiju filozofije Doç. dr. Elif Ergün i koordintoricom za naučno istraživačke projekte na Galatasaray Univerzitetu u Istanbulu, gđom Hanife Yaşkın.

Na sastanku su razmjenjena iskustva o naučno istraživačkoj djelatnosti na različitim nivoima organizacionih jedinica, kao i mogućnostima konkretnijih projektnih aktivnosti koje bi se mogli realizirati u budućnosti kroz međuuniverzitetsku saradnju. U okviru zvaničnog dijela radne posjete, a na predmetima Porodična pedagogija i Metodologija istraživanja u pedagoško-socijalnom radu, relizirano je predavanje pod nazivom „Može li se nasilje prikazati?“ sa fokusom na fotografiju kao sredstvo i tehniku u istraživanju nasilja kroz pedagoško-socijalni rad, kao i upotrebu fotografije u rehabilitacijskom i terapijskom kontekstu.

U okviru predmeta Teorija nastave, tema predavanja pod nazivom „Farabijeva filozofija o Božijem stvaranju univerzuma“ fokusirana je na islamski kontekst vjeronaučne nastave. U okviru ove međunarodne razmjene, profesori i saradnici su razmijenili iskustva iz akademske prakse, te je predloženo aktiviranje erasmus programa i zajedničkih istraživačkih projekata kroz međununiverzitetsku saradnju, a kako bi se kvaliteta naučno istraživačkog rada internacionalizirala i unaprijedila.