Ispitni rok za septembar 2009. godine sa izmjenama od 17.09.

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

Broj: 01-429-251-178/09    

Datum: 30.06.2009.                                                                                

I S P I T N I   R O K

za SEPTEMBAR akademske 2008./2009. godine

 

DAN

DATUM

I godina

II godina

III godina

SRI

23.09.

2009.

Arapski jezik I   08:00

(doc. dr. Mejra Softić)

Arapski jezik II   08:00

(doc. dr. Mejra Softić)

Arapski jezik kroz praksu  08:00

(doc. dr. Mejra Softić)

 

 

Demokracija i lj. prava  10:00

(doc. dr. Nevzet Veladžić)

 

 

Osnovi informatike   14:00

(prof. dr. Dževad Zečić)

ČET

24.09.

2009.

Bosanski jezik I   10:00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

Retorika   10:00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

Uvod u isl. filozofiju    08:00

(doc. dr. Nusret Isanović)

Hadis I   12:00

(prof. dr. Fuad Sedić)

Hadis II   12:00

(prof. dr. Fuad Sedić)

 Bosanski jezik II   10:00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

Sira   12:00

(prof. dr. Fuad Sedić)

Engleski jezik I   14:00

(prof. dr. Enisa Kadunić)

Engleski jezik II  14:00

(prof. dr. Enisa Kadunić)

SUB

26.09.

2009.

 

 

 

 

Fikh I   10:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Fikh II   10:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Uvod u islamsku kulturu i civilizaciju   08:00

(prof. dr. Ismet Bušatlić)

Islamska kultura i civilizacija na Balkanu   08:00

(prof. dr. Ismet Bušatlić)

 

PON

28.09.

2009.

Akaid   08:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

 

Tjelesni odgoj   08:00

(prof. dr. Nijaz Skender)

Tefsir I   08:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Tefsir II   08:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Savr. fikhska pitanja   08:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Kiraet I   10:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Kiraet II   10:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Sociologija   12:00

(doc. dr. Nevzet Veladžić)

Opća pedagogija   16:30

(doc. dr. Fehim Rošić)

Školska pedagogija   16:30

(doc. dr. Fehim Rošić)

 

UTO

29.09.

2009.

Teorija nastave   08:00

(prof. dr. Refik Ćatić)

Metodika  islamske   vjeronauke I   08:00

(prof. dr. Refik Ćatić)

Metodika  islamske   vjeronauke II   08:00

(prof. dr. Refik Ćatić)

 

Humana ekologija   12:00

(prof. dr. Mirsad Veladžić)

Da'va II    10:00

(doc. dr. Izet Terzić)

SRI

30.09.

2009.

Da'va I   12:00

(doc. dr. Izet Terzić)

Savremene ideologije  14:00

(doc. dr. Izet Terzić)

Uvod u isl. filozofiju    08:00

(doc. dr. Nusret Isanović)

Opća psihologija   10:00

(prof. dr. Osman Ramić)

Razvojna psihologija   10:00

(prof. dr. Osman Ramić)

Edukacijska psihologija   10:00

(prof. dr. Osman Ramić)

 

* Prijava ispita može se obaviti uz predočenje uplatnice i indexa u Studentskoj službi od 14. do 16. septembra 2009. godine.

* Moguće su izmjene na  rasporedu te je neophodno praćenje promjena ispitnih termina.

 Studentska služba IPF-a u Bihaću

ispiti_icon2.gif