Ispitni rokovi JANUAR-FEBRUAR 2014.

 

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

JANUARSKO-FEBRUARSKI  I S P I T N I   R O K

 

ODSJEK ISLAMSKA VJERONAUKA

JANUARSKI  I S P I T N I   R O K

DAN

DATUM

I godina

II godina

III godina

PON

27.01.

2014.

Osnovi tefsira 09:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Tefsirske teme   09:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

 

UTO

28.01.

2014.

Sira   09:00

(Prof. dr. Fuad Sedić)

Učenje judeizma i kršćanstva  13:30

(Prof. dr. Izet Terzić)

Uvod u islamsku filozofiju,

Prof.dr. Nusret Isanović 10:00

SRIJE

29.01.

2014.

Bosanski jezik I  15,00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

Retorika  od  15,00 sati

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić) Učenje Kur'ana - 11:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Bosanski jezik II  15:00

Prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

 

Religijska pedagogija 12:30

Doc.dr. Nusreta Kepeš

CET

30.01.

2014.

Uvod u učenje Kur'ana   09:00

(Prof. dr. Muharem Štulanović)

 

Fonet. i uvod u morf. ar. j. 11:00

(doc. dr. Mejra Softić)

Uvod u sintaksu arapskog jezika 11:00

(doc. dr. Mejra Softić)

Engleski jezik II  010:00

(doc. dr. Vildana Dubravac)

PETA

31.01.

2014.

 

Školska pedagogija   10:00

(prof. dr. Refik Ćatić)

Hadiske teme 9:00

(prof.dr. Fuad Sedić

Savremene ideologije 13.00

Van. Prof. dr. Izet Terzić)

SUBO

01.02.

2014

Tehnika pisanja naučnog rada 12.30

(prof. dr. Nevzet Veladžić)

Opća pedagogija   11:00

(doc. dr. Esed Karić)

Davetske metode  10:00

(doc. dr. Izet Terzić)

Osnovi informatike   10:00

(prof. dr. Dževad Zečić)

 

FEBRUARSKI  I S P I T N I   R O K

 

DAN

DATUM

I godina

II godina

III godina

PON

10.02.

2013.

Osnovi tefsira 09:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

 

Tefsirske teme   09:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

 

Osnovi informatike   10:00

(prof. dr. Dževad Zečić)

 

UTO

11.02.

2013.

Fonet. i uvod u morf. ar. j.13:00

(doc. dr. Mejra Softić)

Davetske metode  10:00

(doc. dr. Izet Terzić)

Uvod u sintaksu arapskog jezika 13:00

(doc. dr. Mejra Softić)

 

Savremene ideologije 12:30

Van. Prof. dr. Izet Terzić)

 

SRI

12.02.

2013.

Uvod u učenje Kur'ana   09:00

(Prof. dr. Muharem Štulanović)

Učenje Kur'ana..11:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Uvod u islamsku filozofiju,

Prof.dr. Nusret Isanović 10:00

 

ČET

13.02.

2013.

Bosanski jezik I  15,00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

Retorika   15.00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

Bosanski jezik II  15:00

Prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

PET

14.02.

2013.

 

Školska pedagogija   10:00

(prof. dr. Refik Ćatić)

 

 

PON

17.02.

2013.

Sira   09:00

(Prof. dr. Fuad Sedić)

 

Učenje judeizma i kršćanstva  13:30

(Prof. dr. Izet Terzić)

 

Hadiske teme 11:00

(prof.dr. Fuad Sedić

 

UTO

18.02.

2013

Tehnika pisanja naučnog rada 12.30

(prof. dr. Nevzet Veladžić)

Engleski jezik II  12:00

(doc. dr. Vildana Dubravac)

Religijska pedagogija 10:00

Doc.dr. Nusreta Kepeš

 

Sub.

22.02.

Opća pedagogija   11:00

(doc. dr. Esed Karić)

 

 

 

 

ODSJEK SOCIJALNA PEDAGOGIJA I DUHOVNA SKRB

JANUARSKI  I S P I T N I   R O K

DAN

DATUM

I godina

II godina

PONE

27.01.

2014.

Opća psihologija  8:00

Prof. Dr. Osman Ramić

Razvojna psihologija 10:00

Prof.dr. Osman Ramić

UTOR

28.01.

2014.

Sira - životopis Muhammeda a.s 09:00

(Prof. dr. Fuad Sedić)

 

SRIJE

29.01.

2014.

Sociologija odgoja i obrazovanja 13:00

Doc.dr. Nusreta Kepeš

Socijalna pedagogija   14:00

Doc.dr. Nusreta Kepeš

CET

30.01.

2014.

Uvod u nauku Kur'ana 11:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Arapski jezik 13:00

(Doc. dr. Mejra Softić)

Uvod u učenje Kur'ana 10:00

(Prof. dr. Muharem Štulanović)

PET

31.01.

2014.

 

Školska pedagogija   10:00

(Prof. dr. Refik Ćatić)

SUB

01.02.

2014

Opća pedagogija   11:00

(Doc. dr. Esed Karić)

Socijalna politika i zaštita 12.30

(Doc. dr. Muharem Adilović)

Socijalni rad u ustanovama

i socijalni menadžment, od deset sati

Prof.dr. Hariz Sarić

 

FEBRUARSKI  I S P I T N I   R O K

DAN

DATUM

I godina

II godina

PON

10.02.

2014.

Socijalna politika i zaštita 12.30

(Doc. dr. Muharem Adilović)

Socijalni rad u ustanovama

i socijalni menadžment

Prof.dr. Hariz Sarić, 8, 00 sati

 

UTO

11.02.

2014.

Sira - životopis Muhammeda a.s. 09:00

(Prof. dr. Fuad Sedić)

 

Arapski jezik 13:00

(Doc. dr. Mejra Softić)

SRI

12.02.

2014.

Uvod u nauku Kur'ana 09:00

(Prof. dr. Sulejman Topoljak)

Uvod u učenje Kur'ana..11:00

(Prof. dr. Muharem Štulanović)

ČET

13.02.

2014.

Opća psihologija  10:00

Prof. Dr. Osman Ramić

 

Razvojna psihologija

Prof. Dr Osman Ramić

 

PET

14.02.

2014.

 

Školska pedagogija   10:00

(Prof. dr. Refik Ćatić)

 

UTO

18.02.

2014.

Sociologija odgoja i obrazovanja 12:30

Doc.dr. Nusreta Kepeš

 

 

Socijalna pedagogija 14

Doc.dr. Nusreta Kepeš

 

 

 

Subota

22.02.

Opća pedagogija 11,00 Doc. dr. Eset Karić

 

 

-          Student ostvaruje pravo polaganja ispita ako ovjeri semestar. Ovjera zimskog semestra će se obaviti od 20. do 24. januara 2013. godine.

-          Prijave ispita za januarski ispitni rok obaviti od 20. do 22. januara 2014. godine (od 11,00 do 13,00 sati), uz predočenje uplatnice i indexa.

-          Prijave ispita za februarski ispitni rok obaviti od 03-05  februara 2014. godine (od 11,00 do 13,00 sati), uz predočenje uplatnice i indexa.

-          Studenti koji nisu položili neki predmet iz prethodne godine (ljetni semestar), a uslovno su upisali višu godinu studija, ukoliko žele polagati preneseni predmet trebaju se javiti Studentskoj službi radi eventualnog organizovanja ispita, kao i apsolevnti, imatrikulanti i studenti difernecijlanog studija ukoliko im je ostao predmet koji se ne polaže u ovom ispitnom roku.

-          Redovni i vanredni studenti dužni su izvršiti upis ljetnog semestra od 24-28 februara 2014. godine

-          Predavanja ljetnog semestra počinju 03. Mart 2014. godine.

 

Prodekan za nastavu: Prof. dr. Sulejman Topoljak

 

ispiti_icon2.gif