Javni konkurs za grafičko oblikovanje znaka i logotipa Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću

 

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Univerzitet u Bihaću

Islamski pedagoški fakultet

 

raspisuje

JAVNI KONKURS

za grafičko oblikovanje znaka i logotipa

 

Svrha

Svrha Konkursa je dobivanje kvalitetnog, komunikativnog i stručno projektiranog znaka i logotipa Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću s ciljem kreiranja kompletnog vizuelnog identiteta. Znak i logotip moraju biti pogodni za aplikaciju na sva savremena sredstva poslovne i vizuelne komunikacije te u potpunosti zadovoljavati zahtjeve struke.

 

Sadržaj konkursnog rada

Rad koji sudjeluje na konkursu mora sadržavati sljedeće osnovne elemente vizuelnog identiteta:

1. Znak – osnovni standardi za reprodukciju u boji, za crno-bijelu reprodukciju, te za reprodukciju u negativu. Prikaz znaka u tri veličine (5,0 cm; 3,5 cm, i 1,0 cm po većoj dimenziji). Konstrukciju znaka s detaljnim opisom.

2. Znak i logotip sa sljedećim tekstom: Univerzitet u Bihaću, Islamski pedagoški fakultet u Bihaću.

3. Sistem karakterističnih boja

4. Karakteristično pismo.

Poželjno je da u znaku bude sadržana zgrada Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću.

Osim prezentacije znaka i logotipa konkursni radovi moraju prezentirati minimalno pet praktičnih primjena.

 

Oprema konkursnog rada

Učesnici Konkursa dužni su dostaviti:

  • kratko obrazloženje autorskog pristupa – koncepta rada;
  • prezentaciju rada u elektronskom formatu (.pdf formatu) i izvorne fajlove u vektorskom formatu (prihvataju se formati: .ai /Adobe illustrator/ .cdr /Corel/ ili .eps) na CD-u;
  • ispis prezentacije Sadržaja konkursnog rada na A4 formatu.

 

Uvjeti konkursa

Konkurs je anoniman.

Zaštita anonimnosti: Materijale je neophodno označiti šifrom, i to svaki list pojedinačno, u donjem desnom uglu. Šifra treba sadržavati maksimum šest karaktera (sastavljena od slovnih i brojčanih karaktera). Šifru je neophodno staviti i na CD te na omot konkursnog materijala. U slučaju povrede anonimnosti, rad neće biti uzet u razmatranje. Pristigli radovi ne smiju biti otvarani prije finalnog zasjedanja Konkursne komisije. Podaci o autoru ili autorskom timu: U zatvorenoj bijeloj koverti s natpisom Autor šifre, priložiti: ime i prezime autora (autorskog tima), adresu, kontakt telefon, e-mail, broj žiro-računa i naziv banke. Ukoliko pojedinac/tim želi konkurisati sa više rješenja, potrebno je da svako od rješenja ima različitu šifru. Originalnost rješenja: U zatvorenoj bijeloj koverti sa natpisom Izjava autora, priložiti potpisanu izjavu da je projekat originalno autorsko djelo. Svojim potpisom učesnici potvrđuju autorstvo rada čime jamče da su ovlašteni za predaju istog i da posjeduju ovlasti daljnjeg korištenja i izmjene konkursnog rada te potvrđuju da, prema uvjetima Konkursa, imaju pravo sudjelovanja i da su saglasni s eventualnom dodjelom ugovora za daljnju razradu konkursnog rada i njegovom implementacijom. Samom predajom materijala učesnici potvrđuju da su pročitali Uvjete konkursa i da su s njima u potpunosti saglasni.

Kriteriji

Konkursna komisija odabrati će najbolji rad i dati ocjenu na temelju sljedećih kriterija:

  • stepen promišljenosti i funkcionalnosti rada;
  • tehnološka izvedivost – predloženi rad treba biti izvediv poznatim i uobičajenim metodama i postupcima sa standardnom tehničkom opremom koja se može naći na tržištu;

 

Ocjena i odabir

Od prispjelih radova Konkursna komisija će na osnovu kriterija odabrati jedan rad koji će biti predložen Upravnom odboru Islamskog pedagoškoškog fakulteta u Bihaću na konačno usvajanje i dodjelu nagrade pri čemu zadržava pravo: ne razmatrati radove koji ne zadovolje formalne uvjete Konkursa. Islamski pedagoški fakultet zadržava pravo ne dodijeliti nagradu u slučaju nedovoljne kvalitete pristiglih radova.

Konkursnu komisiju čine:

- prof. dr. Hajrudin Hodžić (predsjednik komisije)

- prof. dr. Meho Čaušević (član)

- prof. dr. Irfan Hošić (član)

- mr. Anita Ramulić – Mujkić (sekretar Komisije).

Nagrada

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću dodjeljuje novčanu nagradu u iznosu od 1.500,00 KM za prvo mjesto, a na osnovu ocjene Konkursne komisije i odluke Upravnog odbora Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću o usvojenom rješenju.

Autorska prava

Isplatom nagrade autoru izabranog rada Islamski pedagoški fakultet u Bihaću u potpunosti stiče pravo da rad koristi predmetno, prostorno i vremenski bez ograničenja. Nagrađeni autor je obavezan potpisati izjavu o prijenosu prava intelektualnog vlasništva/autorskog prava na Islamski pedagoški fakultet u Bihaću te predati izabrano grafičko rješenje u vektorskom obliku.

Objava i rok

Konkurs je otvoren mjesec dana od dana njegove objave na web-portalu Fakulteta: www.ipf.unbi.ba

Radovi se dostavljaju na sljedeću adresu: Islamski pedagoški fakultet u Bihaću, Žegarska aleja 14, 77000 Bihać. Kao potvrda o datumu predaje rada prihvatat će se poštanski žig. Radovi koji ne budu blagovremeno dostavljeni neće se uzeti u razmatranje.

Učesnici

Konkurs je otvoren svim autorima i grupama autora iz Bosne i Hercegovine. Svaki autor/grupa autora može prijaviti do dva rješenja. Konkurs je anoniman i u radu Konkursne komisije svi radovi sudjeluju isključivo pod šifrom.

Ograničenja

Na Konkursu ne mogu sudjelovati članovi Komisije, njihovi zamjenici i sastavljači konkursnog zadatka, kao ni njihovi bliski srodnici i poslovni saradnici iz uže radne grupe.

Postavljanje pitanja

Pitanja vezana uz propozicije Konkursa mogu se postavljati isključivo putem e-maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Objava rezultata Konkursa

Učesnici Konkursa će biti obaviješteni o rezultatima Konkursa najkasnije 90 dana od isteka konkursnog roka za predaju radova.

Organizatori ne odgovaraju za oštećenja prispjelih radova nastala redovitim radom Konkursne komisije.

Bihać, 14.07.2022.                                     

prof. dr. Hajrudin Hodžić, dekan IPF-a u Bihaću