Konkurs 2009/2010.

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

 

Na osnovu Člana 141. Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, te odluke Upravnog odbora broj: 02-376-216-160-4/09 od 20. maja 2009. godine, Islamski pedagoški fakultet u Bihaću r a s p i s u j e

K  O  N  K  U  R  S

za upis studenata u I godinu redovnog i vanrednog studija u akademskoj 2009/2010. godini

U novu akademsku 2009/2010. godinu Fakultet će na studij Islamske vjeronauke upisati:

- 25 redovnih i

- 35 vanrednih studenata.

Za upis na redovan studij mogu konkurisati kandidati muškog i ženskog pola koji nisu stariji od 23 godine, svršenici medresa i drugih četvorogodišnjih srednjih škola.

 Prijemni ispit je obavezan i on sadrži: 

  • - test općeg znanja i
  • - individualni razgovor.

Uz prijavu  kandidat obavezno prilaže:

- diplomu o završenoj srednjoj školi,

- svjedočanstva o završenim razredima srednje škole, odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji su završili srednju školu u inostranstvu,

- uvjerenje o državljanstvu i

- izvod iz matične knjige rođenih.

Prijave na konkurs predaju se neposredno ili putem pošte na adresu: Islamski pedagoški fakultet u Bihaću, Žegarska aleja bb 77000 Bihać, najkasnije do 10. jula 2008. godine.      

 

Prijemni ispit će se održati 14. jula 2009. god., utorak u 10.00 sati, a objava rezultata dan kasnije.

Učenici generacije te učenici sa odličnim uspjehom osim što su oslobođeni prijemnog ispita imaju besplatan smještaj i ishranu u Internatu Fakulteta.

Detaljne informacije o upisu mogu se dobiti u Sekretarijatu, Studentskoj službi Fakulteta,  ili putem tel. ++387(0)37 220162, 228161 i www.ipf.unbi.ba

                                                                                               

Sekretarijat Fakulteta